תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ג

א ויאמר יהוה אלי, עוד לך אהב-אשה, אהבת רע, ומנאפת:  כאהבת יהוה, את-בני ישראל, והם פנים אל-אלהים אחרים, ואהבי אשישי ענבים.  ב ואכרה לי, בחמשה עשר כסף; וחמר שערים, ולתך שערים.  ג ואמר אליה, ימים רבים תשבי לי--לא תזני, ולא תהיי לאיש; וגם-אני, אליך.  ד כי ימים רבים, ישבו בני ישראל--אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה; ואין אפוד, ותרפים.  ה אחר, ישבו בני ישראל, ובקשו את-יהוה אלהיהם, ואת דויד מלכם; ופחדו אל-יהוה ואל-טובו, באחרית הימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד