תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יא

א כי נער ישראל, ואהבהו; וממצרים, קראתי לבני.  ב קראו, להם; כן, הלכו מפניהם--לבעלים יזבחו, ולפסלים יקטרון.  ג ואנכי תרגלתי לאפרים, קחם על-זרועתיו; ולא ידעו, כי רפאתים.  ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה, ואהיה להם כמרימי על על לחיהם; ואט אליו, אוכיל.  ה לא ישוב אל-ארץ מצרים, ואשור הוא מלכו:  כי מאנו, לשוב.  ו וחלה חרב בעריו, וכלתה בדיו ואכלה--ממעצותיהם.  ז ועמי תלואים, למשובתי; ואל-על, יקראהו--יחד, לא ירומם.  ח איך אתנך אפרים, אמגנך ישראל--איך אתנך כאדמה, אשימך כצבאים; נהפך עלי לבי, יחד נכמרו נחומי.  ט לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחת אפרים:  כי אל אנכי, ולא-איש--בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר.  י אחרי יהוה ילכו, כאריה ישאג:  כי-הוא ישאג, ויחרדו בנים מים.  יא יחרדו כצפור ממצרים, וכיונה מארץ אשור; והושבתים על-בתיהם, נאם-יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד