תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יג

א כדבר אפרים רתת, נשא הוא בישראל; ויאשם בבעל, וימת.  ב ועתה יוספו לחטא, ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים, מעשה חרשים, כלה; להם, הם אמרים, זבחי אדם, עגלים ישקון.  ג לכן, יהיו כענן-בקר, וכטל, משכים הלך; כמץ יסער מגרן, וכעשן מארבה.  ד ואנכי יהוה אלהיך, מארץ מצרים; ואלהים זולתי לא תדע, ומושיע אין בלתי.  ה אני ידעתיך, במדבר--בארץ, תלאבות.  ו כמרעיתם, וישבעו--שבעו, וירם לבם; על-כן, שכחוני.  ז ואהי להם, כמו-שחל--כנמר, על-דרך אשור.  ח אפגשם כדב שכול, ואקרע סגור לבם; ואכלם שם כלביא, חית השדה תבקעם.  ט שחתך ישראל, כי-בי בעזרך.  י אהי מלכך אפוא, ויושיעך בכל-עריך; ושפטיך--אשר אמרת, תנה-לי מלך ושרים.  יא אתן-לך מלך באפי, ואקח בעברתי.  {פ}

יב צרור עון אפרים, צפונה חטאתו.  יג חבלי יולדה, יבאו לו; הוא-בן לא חכם, כי-עת לא-יעמד במשבר בנים.  יד מיד שאול אפדם, ממות אגאלם; אהי דבריך מות, אהי קטבך שאול--נחם, יסתר מעיני.  טו כי הוא, בין אחים יפריא; יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה, ויבוש מקורו ויחרב מעינו--הוא ישסה, אוצר כל-כלי חמדה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד