תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ו

א לכו ונשובה אל-יהוה, כי הוא טרף וירפאנו; יך, ויחבשנו.  ב יחינו, מימים; ביום, השלישי, יקמנו, ונחיה לפניו.  ג ונדעה נרדפה, לדעת את-יהוה, כשחר, נכון מצאו; ויבוא כגשם לנו, כמלקוש יורה ארץ.  ד מה אעשה-לך אפרים, מה אעשה-לך יהודה; וחסדכם, כענן-בקר, וכטל, משכים הלך.  ה על-כן, חצבתי בנביאים--הרגתים, באמרי-פי; ומשפטיך, אור יצא.  ו כי חסד חפצתי, ולא-זבח; ודעת אלהים, מעלות.  ז והמה, כאדם עברו ברית; שם, בגדו בי.  ח גלעד, קרית פעלי און--עקבה, מדם.  ט וכחכי איש גדודים, חבר כהנים, דרך, ירצחו-שכמה:  כי זמה, עשו.  י בבית, ישראל, ראיתי, שעריריה שערוריה; שם זנות לאפרים, נטמא ישראל.  יא גם-יהודה, שת קציר לך, בשובי, שבות עמי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד