תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יד

א תאשם, שמרון, כי מרתה, באלהיה; בחרב יפלו--עלליהם ירטשו, והריותיו יבקעו.  {פ}

ב שובה, ישראל, עד, יהוה אלהיך:  כי כשלת, בעונך.  ג קחו עמכם דברים, ושובו אל-יהוה; אמרו אליו, כל-תשא עון וקח-טוב, ונשלמה פרים, שפתינו.  ד אשור לא יושיענו, על-סוס לא נרכב, ולא-נאמר עוד אלהינו, למעשה ידינו--אשר-בך, ירחם יתום.  ה ארפא, משובתם--אהבם, נדבה:  כי שב אפי, ממנו.  ו אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה; ויך שרשיו, כלבנון.  ז ילכו, ינקותיו, ויהי כזית, הודו; וריח לו, כלבנון.  ח ישבו ישבי בצלו, יחיו דגן ויפרחו כגפן; זכרו, כיין לבנון.  ט אפרים, מה-לי עוד לעצבים; אני עניתי ואשורנו, אני כברוש רענן--ממני, פריך נמצא.  י מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם:  כי-ישרים דרכי יהוה, וצדקים ילכו בם, ופשעים, יכשלו בם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד