תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ח

א אל-חכך שפר, כנשר על-בית יהוה--יען עברו בריתי, ועל-תורתי פשעו.  ב לי, יזעקו; אלהי ידענוך, ישראל.  ג זנח ישראל, טוב; אויב, ירדפו.  ד הם המליכו ולא ממני, השירו ולא ידעתי; כספם וזהבם, עשו להם עצבים, למען, יכרת.  ה זנח עגלך שמרון, חרה אפי בם; עד-מתי, לא יוכלו נקין.  ו כי מישראל, והוא--חרש עשהו, ולא אלהים הוא:  כי-שבבים יהיה, עגל שמרון.  ז כי רוח יזרעו, וסופתה יקצרו; קמה אין-לו, צמח בלי יעשה-קמח--אולי יעשה, זרים יבלעהו.  ח נבלע, ישראל; עתה היו בגוים, ככלי אין-חפץ בו.  ט כי-המה עלו אשור, פרא בודד לו; אפרים, התנו אהבים.  י גם כי-יתנו בגוים, עתה אקבצם; ויחלו מעט, ממשא מלך שרים.  יא כי-הרבה אפרים מזבחות, לחטא:  היו-לו מזבחות, לחטא.  יב אכתוב- אכתב- לו--רבו רבי, תורתי:  כמו-זר, נחשבו.  יג זבחי הבהבי, יזבחו בשר ויאכלו--יהוה, לא רצם; עתה יזכר עונם, ויפקד חטאותם--המה, מצרים ישובו.  יד וישכח ישראל את-עשהו, ויבן היכלות, ויהודה, הרבה ערים בצרות; ושלחתי-אש בעריו, ואכלה ארמנתיה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד