תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק יב

א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול, העמד על-בני עמך, והיתה עת צרה, אשר לא-נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא ימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר.  ב ורבים, מישני אדמת-עפר יקיצו; אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם.  {ס}

ג והמשכלים--יזהרו, כזהר הרקיע; ומצדיקי, הרבים, ככוכבים, לעולם ועד.  {פ}

ד ואתה דניאל, סתם הדברים וחתם הספר--עד-עת קץ; ישטטו רבים, ותרבה הדעת.  ה וראיתי אני דניאל, והנה שנים אחרים עמדים:  אחד הנה לשפת היאר, ואחד הנה לשפת היאר.  ו ויאמר, לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל, למימי היאר:  עד-מתי, קץ הפלאות.  ז ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאר, וירם ימינו ושמאלו אל-השמים, וישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קדש--תכלינה כל-אלה.  ח ואני שמעתי, ולא אבין; ואמרה--אדני, מה אחרית אלה.  {פ}

ט ויאמר, לך דניאל:  כי-סתמים וחתמים הדברים, עד-עת קץ.  י יתבררו ויתלבנו ויצרפו, רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל-רשעים; והמשכלים, יבינו.  יא ומעת הוסר התמיד, ולתת שקוץ שמם--ימים, אלף מאתים ותשעים.  יב אשרי המחכה, ויגיע:  לימים--אלף, שלש מאות שלשים וחמשה.  יג ואתה, לך לקץ; ותנוח ותעמד לגרלך, לקץ הימין.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב