תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק י

א בשנת שלוש, לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר-נקרא שמו בלטאשצר; ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את-הדבר, ובינה לו במראה.  ב בימים, ההם--אני דניאל הייתי מתאבל, שלשה שבעים ימים.  ג לחם חמדות לא אכלתי, ובשר ויין לא-בא אל-פי--וסוך לא-סכתי:  עד-מלאת, שלשת שבעים ימים.  {פ}

ד וביום עשרים וארבעה, לחדש הראשון:  ואני, הייתי על יד הנהר הגדול--הוא חדקל.  ה ואשא את-עיני וארא, והנה איש-אחד לבוש בדים; ומתניו חגרים, בכתם אופז.  ו וגויתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש, וזרעתיו ומרגלתיו, כעין נחשת קלל; וקול דבריו, כקול המון.  ז וראיתי אני דניאל לבדי, את-המראה, והאנשים אשר היו עמי, לא ראו את-המראה; אבל, חרדה גדלה נפלה עליהם, ויברחו, בהחבא.  ח ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדלה הזאת, ולא נשאר-בי כח; והודי, נהפך עלי למשחית, ולא עצרתי, כח.  ט ואשמע, את-קול דבריו; וכשמעי, את-קול דבריו, ואני הייתי נרדם על-פני, ופני ארצה.  י והנה-יד, נגעה בי; ותניעני על-ברכי, וכפות ידי.  יא ויאמר אלי דניאל איש-חמדות הבן בדברים אשר אנכי דבר אליך, ועמד על-עמדך--כי עתה, שלחתי אליך; ובדברו עמי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  יב ויאמר אלי, אל-תירא דניאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  יג ושר מלכות פרס, עמד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשנים, בא לעזרני; ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס.  יד ובאתי, להבינך, את אשר-יקרה לעמך, באחרית הימים:  כי-עוד חזון, לימים.  טו ובדברו עמי, כדברים האלה--נתתי פני ארצה, ונאלמתי.  טז והנה, כדמות בני אדם, נגע, על-שפתי; ואפתח-פי, ואדברה ואמרה אל-העמד לנגדי, אדני במראה נהפכו צירי עלי, ולא עצרתי כח.  יז והיך יוכל, עבד אדני זה, לדבר, עם-אדני זה; ואני מעתה לא-יעמד-בי כח, ונשמה לא נשארה-בי.  יח ויסף ויגע-בי כמראה אדם, ויחזקני.  יט ויאמר אל-תירא איש-חמדות, שלום לך--חזק וחזק; וכדברו עמי התחזקתי, ואמרה ידבר אדני כי חזקתני.  כ ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להלחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יון בא.  כא אבל אגיד לך, את-הרשום בכתב אמת; ואין אחד מתחזק עמי, על-אלה, כי אם-מיכאל, שרכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב