תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק א

א ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור.  ב כה אמר, כורש מלך פרס--כול ממלכות הארץ, נתן לי יהוה אלוהי השמיים; והוא-פקד עליי לבנות-לו בית, בירושלים אשר ביהודה.  ג מי-בכם מכל-עמו, יהי אלוהיו עימו, ויעל, לירושלים אשר ביהודה; וייבן, את-בית יהוה אלוהי ישראל--הוא האלוהים, אשר בירושלים.  ד וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.  ה ויקומו ראשי האבות, ליהודה ובנימין, והכוהנים, והלויים; לכול העיר האלוהים, את-רוחו, לעלות לבנות, את-בית יהוה אשר בירושלים.  ו וכל-סביבותיהם חיזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.  {ס}

ז והמלך כורש, הוציא את-כלי בית-יהוה, אשר הוציא נבוכדנאצר מירושלים, וייתנם בבית אלוהיו.  ח ויוציאם, כורש מלך פרס, על-יד, מתרדת הגזבר; ויספרם, לששבצר, הנשיא, ליהודה.  ט ואלה, מספרם:  אגרטלי זהב שלושים, אגרטלי-כסף אלף, מחלפים, תשעה ועשרים.  {ס}

י כפורי זהב, שלושים--  {ס}  כפורי כסף משנים, ארבע מאות ועשרה; כלים אחרים, אלף.  {ס}

יא כל-כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות; הכול העלה ששבצר, עם היעלות הגולה--מבבל, לירושלים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג