תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק א

א ויהי, אחרי מות משה--עבד יהוה; ויאמר יהוה אל-יהושוע בן-נון, משרת משה לאמור.  ב משה עבדי, מת; ועתה קום עבור את-הירדן הזה, אתה וכל-העם הזה, אל-הארץ, אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל.  ג כל-מקום, אשר תדרוך כף-רגלכם בו--לכם נתתיו:  כאשר דיברתי, אל-משה.  ד מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת, כול ארץ החיתים, ועד-הים הגדול, מבוא השמש--יהיה, גבולכם.  ה לא-יתייצב איש לפניך, כול ימי חייך:  כאשר הייתי עם-משה אהיה עימך, לא ארפך ולא אעזבך.  ו חזק, ואמץ:  כי אתה, תנחיל את-העם הזה, את-הארץ, אשר-נשבעתי לאבותם לתת להם.  ז רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל-התורה--אשר ציווך משה עבדי, אל-תסור ממנו ימין ושמאל:  למען תשכיל, בכול אשר תלך.  ח לא-ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות, ככל-הכתוב בו:  כי-אז תצליח את-דרכיך, ואז תשכיל.  ט הלוא ציוויתיך חזק ואמץ, אל-תערוץ ואל-תיחת:  כי עימך יהוה אלוהיך, בכול אשר תלך.  {פ}

י ויצו יהושוע, את-שוטרי העם לאמור.  יא עברו בקרב המחנה, וצוו את-העם לאמור, הכינו לכם, צידה:  כי בעוד שלושת ימים, אתם עוברים את-הירדן הזה, לבוא לרשת את-הארץ, אשר יהוה אלוהיכם נותן לכם לרשתה.  {פ}

יב ולראובני, ולגדי, ולחצי, שבט המנשה--אמר יהושוע, לאמור.  יג זכור, את-הדבר, אשר ציווה אתכם משה עבד-יהוה, לאמור:  יהוה אלוהיכם מניח לכם, ונתן לכם את-הארץ הזאת.  יד נשיכם טפכם, ומקניכם, יישבו, בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן; ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כול גיבורי החיל, ועזרתם, אותם.  טו עד אשר-יניח יהוה לאחיכם, ככם, וירשו גם-המה, את-הארץ אשר-יהוה אלוהיכם נותן להם; ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן מזרח השמש.  טז ויענו, את-יהושוע לאמור:  כול אשר-ציוויתנו נעשה, ואל-כל-אשר תשלחנו נלך.  יז ככול אשר-שמענו אל-משה, כן נשמע אליך:  רק יהיה יהוה אלוהיך, עימך, כאשר היה, עם-משה.  יח כל-איש אשר-ימרה את-פיך, ולא-ישמע את-דבריך לכול אשר-תצוונו--יומת:  רק, חזק ואמץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד