תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ג

א שמעו את-הדבר הזה, אשר דבר יהוה עליכם--בני ישראל:  על כל-המשפחה, אשר העליתי מארץ מצרים לאמר.  ב רק אתכם ידעתי, מכל משפחות האדמה; על-כן אפקד עליכם, את כל-עונתיכם.  ג הילכו שנים, יחדו, בלתי, אם-נועדו.  ד הישאג אריה ביער, וטרף אין לו; היתן כפיר קולו ממענתו, בלתי אם-לכד.  ה התפל צפור על-פח הארץ, ומוקש אין לה; היעלה-פח, מן-האדמה, ולכוד, לא ילכוד.  ו אם-יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו; אם-תהיה רעה בעיר, ויהוה לא עשה.  ז כי לא יעשה אדני יהוה, דבר, כי אם-גלה סודו, אל-עבדיו הנביאים.  ח אריה שאג, מי לא יירא; אדני יהוה דבר, מי לא ינבא.  ט השמיעו על-ארמנות באשדוד, ועל-ארמנות בארץ מצרים; ואמרו, האספו על-הרי שמרון, וראו מהומת רבות בתוכה, ועשוקים בקרבה.  י ולא-ידעו עשות-נכחה, נאם-יהוה; האוצרים חמס ושד, בארמנותיהם.  {פ}

יא לכן, כה אמר אדני יהוה, צר, וסביב הארץ; והוריד ממך עזך, ונבזו ארמנותיך.  יב כה, אמר יהוה, כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים, או בדל-אזן--כן ינצלו בני ישראל, הישבים בשמרון, בפאת מטה, ובדמשק ערש.  יג שמעו והעידו, בבית יעקב--נאם-אדני יהוה, אלהי הצבאות.  יד כי, ביום פקדי פשעי-ישראל--עליו:  ופקדתי, על-מזבחות בית-אל, ונגדעו קרנות המזבח, ונפלו לארץ.  טו והכיתי בית-החרף, על-בית הקיץ; ואבדו בתי השן, וספו בתים רבים--נאם-יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט