תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ט

א ראיתי את-אדני נצב על-המזבח, ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם, ואחריתם, בחרב אהרג:  לא-ינוס להם נס, ולא-ימלט להם פליט.  ב אם-יחתרו בשאול, משם ידי תקחם; ואם-יעלו, השמים--משם, אורידם.  ג ואם-יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים; ואם-יסתרו מנגד עיני, בקרקע הים--משם אצוה את-הנחש, ונשכם.  ד ואם-ילכו בשבי לפני איביהם, משם אצוה את-החרב והרגתם; ושמתי עיני עליהם לרעה, ולא לטובה.  ה ואדני יהוה הצבאות, הנוגע בארץ ותמוג, ואבלו, כל-יושבי בה; ועלתה כיאר כלה, ושקעה כיאר מצרים.  ו הבונה בשמים מעלותו, ואגדתו על-ארץ יסדה; הקרא למי-הים, וישפכם על-פני הארץ--יהוה שמו.  ז הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל, נאם-יהוה:  הלוא את-ישראל, העליתי מארץ מצרים, ופלשתיים מכפתור, וארם מקיר.  ח הנה עיני אדני יהוה, בממלכה החטאה, והשמדתי אתה, מעל פני האדמה:  אפס, כי לא השמיד אשמיד את-בית יעקב--נאם-יהוה.  ט כי-הנה אנכי מצוה, והנעותי בכל-הגוים את-בית ישראל, כאשר ינוע בכברה, ולא-יפול צרור ארץ.  י בחרב ימותו, כל חטאי עמי:  האמרים, לא-תגיש ותקדים בעדינו--הרעה.  יא ביום ההוא, אקים את-סכת דויד הנפלת; וגדרתי את-פרציהן, והרסתיו אקים, ובניתיה, כימי עולם.  יב למען יירשו את-שארית אדום, וכל-הגוים, אשר-נקרא שמי, עליהם:  נאם-יהוה, עשה זאת.  {פ}

יג הנה ימים באים, נאם-יהוה, ונגש חורש בקצר, ודרך ענבים במשך הזרע; והטיפו ההרים עסיס, וכל-הגבעות תתמוגגנה.  יד ושבתי, את-שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את-יינם; ועשו גנות, ואכלו את-פריהם.  טו ונטעתים, על-אדמתם; ולא ינתשו עוד, מעל אדמתם אשר נתתי להם--אמר, יהוה אלהיך.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט