תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ו

א הוי השאננים בציון, והבטחים בהר שמרון; נקבי ראשית הגוים, ובאו להם בית ישראל.  ב עברו כלנה וראו, ולכו משם חמת רבה; ורדו גת-פלשתים, הטובים מן-הממלכות האלה--אם-רב גבולם, מגבלכם.  ג המנדים, ליום רע; ותגשון, שבת חמס.  ד השכבים על-מטות שן, וסרחים על-ערשותם; ואכלים כרים מצאן, ועגלים מתוך מרבק.  ה הפרטים, על-פי הנבל, כדויד, חשבו להם כלי-שיר.  ו השתים במזרקי יין, וראשית שמנים ימשחו; ולא נחלו, על-שבר יוסף.  ז לכן עתה יגלו, בראש גלים; וסר, מרזח סרוחים.  ח נשבע אדני יהוה בנפשו, נאם-יהוה אלהי צבאות, מתאב אנכי את-גאון יעקב, וארמנתיו שנאתי; והסגרתי, עיר ומלאה.  ט והיה, אם-יותרו עשרה אנשים בבית אחד--ומתו.  י ונשאו דודו ומסרפו, להוציא עצמים מן-הבית, ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך, ואמר אפס; ואמר הס, כי לא להזכיר בשם יהוה.  {ס}

יא כי-הנה יהוה מצוה, והכה הבית הגדול רסיסים; והבית הקטן, בקעים.  יב הירצון בסלע סוסים, אם-יחרוש בבקרים:  כי-הפכתם לראש משפט, ופרי צדקה ללענה.  יג השמחים, ללא דבר:  האמרים--הלוא בחזקנו, לקחנו לנו קרנים.  יד כי הנני מקים עליכם בית ישראל, נאם-יהוה אלהי הצבאות--גוי; ולחצו אתכם מלבוא חמת, עד-נחל הערבה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט