תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק ח

א כה הראני, אדני יהוה; והנה, כלוב קיץ.  ב ויאמר, מה-אתה ראה עמוס, ואמר, כלוב קיץ; ויאמר יהוה אלי, בא הקץ אל-עמי ישראל--לא-אוסיף עוד, עבור לו.  ג והילילו שירות היכל, ביום ההוא--נאם, אדני יהוה:  רב הפגר, בכל-מקום השליך הס.  {פ}

ד שמעו-זאת, השאפים אביון; ולשבית, ענוי- עניי- ארץ.  ה לאמר, מתי יעבר החדש ונשבירה שבר, והשבת, ונפתחה-בר--להקטין איפה ולהגדיל שקל, ולעות מאזני מרמה.  ו לקנות בכסף דלים, ואביון בעבור נעלים; ומפל בר, נשביר.  ז נשבע יהוה, בגאון יעקב; אם-אשכח לנצח, כל-מעשיהם.  ח העל זאת לא-תרגז הארץ, ואבל כל-יושב בה; ועלתה כאר כלה, ונגרשה ונשקה ונשקעה כיאור מצרים.  {פ}

ט והיה ביום ההוא, נאם אדני יהוה, והבאתי השמש, בצהרים; והחשכתי לארץ, ביום אור.  י והפכתי חגיכם לאבל, וכל-שיריכם לקינה, והעליתי על-כל-מתנים שק, ועל-כל-ראש קרחה; ושמתיה כאבל יחיד, ואחריתה כיום מר.  {פ}

יא הנה ימים באים, נאם אדני יהוה, והשלחתי רעב, בארץ:  לא-רעב ללחם, ולא-צמא למים--כי אם-לשמע, את דברי יהוה.  יב ונעו מים עד-ים, ומצפון ועד-מזרח; ישוטטו לבקש את-דבר-יהוה, ולא ימצאו.  יג ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות, והבחורים--בצמא.  יד הנשבעים, באשמת שמרון, ואמרו חי אלהיך דן, וחי דרך באר-שבע; ונפלו, ולא-יקומו עוד.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט