תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יג

א כדבר אפריים רתת, נשא הוא בישראל; ויאשם בבעל, וימות.  ב ועתה יוסיפו לחטוא, ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים, מעשה חרשים, כולו; להם, הם אומרים, זובחי אדם, עגלים יישקון.  ג לכן, יהיו כענן-בוקר, וכטל, משכים הולך; כמוץ יסוער מגורן, וכעשן מארובה.  ד ואנוכי יהוה אלוהיך, מארץ מצריים; ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע אין בלתי.  ה אני ידעתיך, במדבר--בארץ, תלאובות.  ו כמרעיתם, וישבעו--שבעו, וירם ליבם; על-כן, שכחוני.  ז ואהי להם, כמו-שחל--כנמר, על-דרך אשור.  ח אפגשם כדוב שכול, ואקרע סגור ליבם; ואוכלם שם כלביא, חית השדה תבקעם.  ט שיחתך ישראל, כי-בי בעזרך.  י אהי מלכך איפוא, ויושיעך בכל-עריך; ושופטיך--אשר אמרת, תנה-לי מלך ושרים.  יא אתן-לך מלך באפי, ואקח בעברתי.  {פ}

יב צרור עוון אפריים, צפונה חטאתו.  יג חבלי יולדה, יבואו לו; הוא-בן לא חכם, כי-עת לא-יעמוד במשבר בנים.  יד מיד שאול אפדם, ממוות אגאלם; אהי דבריך מוות, אהי קוטבך שאול--נוחם, ייסתר מעיניי.  טו כי הוא, בין אחים יפריא; יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עולה, ויבוש מקורו ויחרב מעיינו--הוא ישסה, אוצר כל-כלי חמדה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?