תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יא

א כי נער ישראל, ואוהבהו; וממצריים, קראתי לבני.  ב קראו, להם; כן, הלכו מפניהם--לבעלים יזבחו, ולפסילים יקטרון.  ג ואנוכי תירגלתי לאפריים, קחם על-זרועותיו; ולא ידעו, כי רפאתים.  ד בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם; ואט אליו, אוכיל.  ה לא ישוב אל-ארץ מצריים, ואשור הוא מלכו:  כי מיאנו, לשוב.  ו וחלה חרב בעריו, וכילתה בדיו ואכלה--ממועצותיהם.  ז ועמי תלואים, למשובתי; ואל-על, יקראוהו--יחד, לא ירומם.  ח איך אתנך אפריים, אמגנך ישראל--איך אתנך כאדמה, אשימך כצבויים; נהפך עליי ליבי, יחד נכמרו ניחומיי.  ט לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחת אפריים:  כי אל אנוכי, ולא-איש--בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר.  י אחרי יהוה ילכו, כאריה ישאג:  כי-הוא ישאג, ויחרדו בנים מים.  יא יחרדו כציפור ממצריים, וכיונה מארץ אשור; והושבתים על-בתיהם, נאום-יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?