תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ג

א ויאמר יהוה אליי, עוד לך אהב-אישה, אהובת ריע, ומנאפת:  כאהבת יהוה, את-בני ישראל, והם פונים אל-אלוהים אחרים, ואוהבי אשישי ענבים.  ב ואכרהא לי, בחמישה עשר כסף; וחומר שעורים, ולתך שעורים.  ג ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי--לא תזני, ולא תהיי לאיש; וגם-אני, אלייך.  ד כי ימים רבים, יישבו בני ישראל--אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה; ואין איפוד, ותרפים.  ה אחר, ישובו בני ישראל, וביקשו את-יהוה אלוהיהם, ואת דויד מלכם; ופחדו אל-יהוה ואל-טובו, באחרית הימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?