תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יב

א סבבוני בכחש אפריים, ובמרמה בית ישראל; ויהודה, עוד רד עם-אל, ועם-קדושים, נאמן.  ב אפריים רועה רוח, ורודף קדים--כל-היום, כזב ושוד ירבה; וברית עם-אשור יכרותו, ושמן למצריים יובל.  ג וריב ליהוה, עם-יהודה; ולפקוד על-יעקוב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו.  ד בבטן, עקב את-אחיו; ובאונו, שרה את-אלוהים.  ה וישר אל-מלאך ויוכל, בכה ויתחנן-לו; בית-אל, ימצאנו, ושם, ידבר עימנו.  ו ויהוה, אלוהי הצבאות--יהוה, זכרו.  ז ואתה, באלוהיך תשוב; חסד ומשפט שמור, וקווה אל-אלוהיך תמיד.  ח כנען, בידו מאזני מרמה--לעשוק אהב.  ט ויאמר אפריים--אך עשרתי, מצאתי און לי; כל-יגיעיי, לא ימצאו-לי עוון אשר-חטא.  י ואנוכי יהוה אלוהיך, מארץ מצריים; עוד אושיבך באוהלים, כימי מועד.  יא ודיברתי, על-הנביאים, ואנוכי, חזון הרביתי; וביד הנביאים, אדמה.  יב אם-גלעד אוון אך-שוא היו, בגלגל שוורים זיבחו; גם מזבחותם כגלים, על תלמי שדיי.  יג ויברח יעקוב, שדה ארם; ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר.  יד ובנביא, העלה יהוה את-ישראל ממצריים; ובנביא, נשמר.  טו הכעיס אפריים, תמרורים; ודמיו, עליו ייטוש, וחרפתו, ישיב לו אדוניו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?