תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ב

א והיה מספר בני-ישראל, כחול הים, אשר לא-יימד, ולא ייספר; והיה במקום אשר-ייאמר להם, לא-עמי אתם, ייאמר להם, בני אל-חי.  ב ונקבצו בני-יהודה ובני-ישראל, יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן-הארץ:  כי גדול, יום יזרעאל.  ג אמרו לאחיכם, עמי; ולאחותיכם, רוחמה.  ד ריבו באימכם, ריבו--כי-היא לא אשתי, ואנוכי לא אישה; ותסר זנוניה מפניה, ונאפופיה מבין שדיה.  ה פן-אפשיטנה ערומה--והצגתיה, כיום היוולדה; ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה, בצמא.  ו ואת-בניה, לא ארחם:  כי-בני זנונים, המה.  ז כי זנתה אימם, הובישה הורתם:  כי אמרה, אלכה אחרי מאהביי נותני לחמי ומימיי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי.  ח לכן הנני-שך את-דרכך, בסירים; וגדרתי את-גדרה, ונתיבותיה לא תמצא.  ט ורידפה את-מאהביה ולא-תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא; ואמרה, אלכה ואשובה אל-אישי הראשון--כי טוב לי אז, מעתה.  י והיא, לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה, הדגן והתירוש והיצהר; וכסף הרביתי לה וזהב, עשו לבעל.  יא לכן אשוב--ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו; והצלתי צמרי ופשתי, לכסות את-ערוותה.  יב ועתה אגלה את-נבלותה, לעיני מאהביה; ואיש, לא-יצילנה מידי.  יג והשבתי, כל-משושה, חגה, חודשה ושבתה--וכול, מועדה.  יד והשימותי, גפנה ותאנתה, אשר אמרה אתנה המה לי, אשר נתנו-לי מאהביי; ושמתים ליער, ואכלתם חית השדה.  טו ופקדתי עליה, את-ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחלייתה, ותלך אחרי מאהביה; ואותי שכחה, נאום-יהוה.  {ס}

טז לכן, הנה אנוכי מפתיה, והולכתיה, המדבר; ודיברתי, על-ליבה.  יז ונתתי לה את-כרמיה משם, ואת-עמק עכור לפתח תקווה; וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ-מצריים.  יח והיה ביום-ההוא נאום-יהוה, תקראי אישי; ולא-תקראי-לי עוד, בעלי.  יט והסירותי את-שמות הבעלים, מפיה; ולא-ייזכרו עוד, בשמם.  כ וכרתי להם ברית, ביום ההוא, עם-חית השדה ועם-עוף השמיים, ורמש האדמה; וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן-הארץ, והשכבתים לבטח.  כא ואירשתיך לי, לעולם; ואירשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים.  כב ואירשתיך לי, באמונה; וידעת, את-יהוה.  {פ}

כג והיה ביום ההוא, אענה נאום-יהוה--אענה, את-השמיים; והם, יענו את-הארץ.  כד והארץ תענה, את-הדגן ואת-התירוש ואת-היצהר; והם, יענו את-יזרעאל.  כה וזרעתיה לי בארץ, וריחמתי את-לא רוחמה; ואמרתי ללא-עמי עמי-אתה, והוא יאמר אלוהיי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?