תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ט

א אל-תשמח ישראל אל-גיל כעמים, כי זנית מעל אלוהיך; אהבת אתנן, על כל-גורנות דגן.  ב גורן ויקב, לא ירעם; ותירוש, יכחש בה.  ג לא יישבו, בארץ יהוה; ושב אפריים מצריים, ובאשור טמא יאכלו.  ד לא-ייסכו ליהוה יין, ולא יערבו-לו--זבחיהם כלחם אונים להם, כל-אוכליו ייטמאו:  כי-לחמם לנפשם, לא יבוא בית יהוה.  ה מה-תעשו, ליום מועד, וליום, חג-יהוה.  ו כי-הנה הלכו משוד, מצריים תקבצם מוף תקברם; מחמד לכספם, קימוש יירשם, חוח, באוהליהם.  ז באו ימי הפקודה, באו ימי השילום--יידעו, ישראל; אוויל הנביא, משוגע איש הרוח--על רוב עוונך, ורבה משטמה.  ח צופה אפריים, עם-אלוהיי; נביא פח יקוש, על-כל-דרכיו--משטמה, בבית אלוהיו.  ט העמיקו שיחתו, כימי הגבעה; יזכור עוונם, יפקוד חטאותם.  {ס}

י כענבים במדבר, מצאתי ישראל--כביכורה בתאנה בראשיתה, ראיתי אבותיכם; המה באו בעל-פעור, ויינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים, כאוהבם.  יא אפריים, כעוף יתעופף כבודם; מלידה ומבטן, ומהריון.  יב כי אם-יגדלו את-בניהם, ושיכלתים מאדם:  כי-גם-אוי להם, בשורי מהם.  יג אפריים כאשר-ראיתי לצור, שתולה בנווה; ואפריים, להוציא אל-הורג בניו.  יד תן-להם יהוה, מה-תיתן; תן-להם רחם משכיל, ושדיים צומקים.  טו כל-רעתם בגלגל, כי-שם שנאתים, על רוע מעלליהם, מביתי אגרשם; לא אוסף אהבתם, כל-שריהם סוררים.  טז הוכה אפריים--שורשם יבש, פרי בל-יעשון; גם כי יילדון, והמתי מחמדי בטנם.  יז ימאסם אלוהיי, כי לא שמעו לו; ויהיו נודדים, בגויים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?