תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ב

א הוי חשבי-און ופעלי רע, על-משכבותם; באור הבקר יעשוה, כי יש-לאל ידם.  ב וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו; ועשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו.  {פ}

ג לכן, כה אמר יהוה, הנני חשב על-המשפחה הזאת, רעה:  אשר לא-תמישו משם צוארתיכם, ולא תלכו רומה--כי עת רעה, היא.  ד ביום ההוא ישא עליכם משל, ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו--חלק עמי, ימיר; איך ימיש לי, לשובב שדינו יחלק.  ה לכן לא-יהיה לך, משליך חבל בגורל, בקהל, יהוה.  ו אל-תטפו, יטיפון; לא-יטפו לאלה, לא יסג כלמות.  ז האמור בית-יעקב, הקצר רוח יהוה--אם-אלה, מעלליו; הלוא דברי ייטיבו, עם הישר הלך.  ח ואתמול, עמי לאויב יקומם, ממול שלמה, אדר תפשטון; מעברים בטח, שובי מלחמה.  ט נשי עמי תגרשון, מבית תענגיה; מעל, עלליה, תקחו הדרי, לעולם.  י קומו ולכו, כי לא-זאת המנוחה; בעבור טמאה תחבל, וחבל נמרץ.  יא לו-איש הלך רוח, ושקר כזב, אטף לך, ליין ולשכר; והיה מטיף, העם הזה.  יב אסף אאסף יעקב כלך, קבץ אקבץ שארית ישראל--יחד אשימנו, כצאן בצרה:  כעדר בתוך הדברו, תהימנה מאדם.  יג עלה הפרץ, לפניהם--פרצו ויעברו, שער ויצאו בו; ויעבר מלכם לפניהם, ויהוה בראשם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז