תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ו

א שמעו-נא, את אשר-יהוה אמר:  קום ריב את-ההרים, ותשמענה הגבעות קולך.  ב שמעו הרים את-ריב יהוה, והאתנים מוסדי ארץ:  כי ריב ליהוה עם-עמו, ועם-ישראל יתוכח.  ג עמי מה-עשיתי לך, ומה הלאתיך:  ענה בי.  ד כי העלתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך; ואשלח לפניך, את-משה אהרן ומרים.  ה עמי, זכר-נא מה-יעץ בלק מלך מואב, ומה-ענה אתו, בלעם בן-בעור--מן-השטים, עד-הגלגל, למען, דעת צדקות יהוה.  ו במה אקדם יהוה, אכף לאלהי מרום; האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה.  ז הירצה יהוה באלפי אילים, ברבבות נחלי-שמן; האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי.  ח הגיד לך אדם, מה-טוב; ומה-יהוה דורש ממך, כי אם-עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת, עם-אלהיך.  {ס}

ט קול יהוה לעיר יקרא, ותושיה יראה שמך; שמעו מטה, ומי יעדה.  י עוד, האש בית רשע--אצרות, רשע; ואיפת רזון, זעומה.  יא האזכה, במאזני רשע; ובכיס, אבני מרמה.  יב אשר עשיריה מלאו חמס, וישביה דברו-שקר; ולשונם, רמיה בפיהם.  יג וגם-אני, החליתי הכותך--השמם, על-חטאתך.  יד אתה תאכל ולא תשבע, וישחך בקרבך; ותסג ולא תפליט, ואשר תפלט לחרב אתן.  טו אתה תזרע, ולא תקצור; אתה תדרך-זית ולא-תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה-יין.  טז וישתמר חקות עמרי, וכל מעשה בית-אחאב, ותלכו, במעצותם--למען תתי אתך לשמה, וישביה לשרקה, וחרפת עמי, תשאו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז