תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ג

א ואמר, שמעו-נא ראשי יעקב, וקציני, בית ישראל:  הלוא לכם, לדעת את-המשפט.  ב שנאי טוב, ואהבי רעה רע; גזלי עורם מעליהם, ושארם מעל עצמותם.  ג ואשר אכלו, שאר עמי, ועורם מעליהם הפשיטו, ואת-עצמתיהם פצחו; ופרשו כאשר בסיר, וכבשר בתוך קלחת.  ד אז יזעקו אל-יהוה, ולא יענה אותם; ויסתר פניו מהם בעת ההיא, כאשר הרעו מעלליהם.  {פ}

ה כה אמר יהוה, על-הנביאים המתעים את-עמי--הנשכים בשניהם, וקראו שלום, ואשר לא-יתן על-פיהם, וקדשו עליו מלחמה.  ו לכן לילה לכם, מחזון, וחשכה לכם, מקסם; ובאה השמש על-הנביאים, וקדר עליהם היום.  ז ובשו החזים, וחפרו הקסמים, ועטו על-שפם, כלם:  כי אין מענה, אלהים.  ח ואולם, אנכי מלאתי כח את-רוח יהוה, ומשפט, וגבורה--להגיד ליעקב פשעו, ולישראל חטאתו.  {ס}

ט שמעו-נא זאת, ראשי בית יעקב, וקציני, בית ישראל--המתעבים משפט, ואת כל-הישרה יעקשו.  י בנה ציון, בדמים; וירושלם, בעולה.  יא ראשיה בשחד ישפטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה, בכסף יקסמו; ועל-יהוה, ישענו לאמר, הלוא יהוה בקרבנו, לא-תבוא עלינו רעה.  יב לכן, בגללכם, ציון, שדה תחרש; וירושלם עיין תהיה, והר הבית לבמות יער.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז