תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ב

א הוי חושבי-אוון ופועלי רע, על-משכבותם; באור הבוקר יעשוה, כי יש-לאל ידם.  ב וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו; ועשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו.  {פ}

ג לכן, כה אמר יהוה, הנני חושב על-המשפחה הזאת, רעה:  אשר לא-תמישו משם צווארותיכם, ולא תלכו רומה--כי עת רעה, היא.  ד ביום ההוא יישא עליכם משל, ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדונו--חלק עמי, ימיר; איך ימיש לי, לשובב שדינו יחלק.  ה לכן לא-יהיה לך, משליך חבל בגורל, בקהל, יהוה.  ו אל-תטיפו, יטיפון; לא-יטיפו לאלה, לא ייסג כלימות.  ז האמור בית-יעקוב, הקצר רוח יהוה--אם-אלה, מעלליו; הלוא דבריי ייטיבו, עם הישר הולך.  ח ואתמול, עמי לאויב יקומם, ממול שלמה, אדר תפשיטון; מעוברים בטח, שובי מלחמה.  ט נשי עמי תגרשון, מבית תענוגיה; מעל, עולליה, תקחו הדרי, לעולם.  י קומו ולכו, כי לא-זאת המנוחה; בעבור טמאה תחבל, וחבל נמרץ.  יא לו-איש הולך רוח, ושקר כיזב, אטיף לך, ליין ולשיכר; והיה מטיף, העם הזה.  יב אסוף אאסוף יעקוב כולך, קבץ אקבץ שארית ישראל--יחד אשימנו, כצאן בוצרה:  כעדר בתוך הדברו, תהימנה מאדם.  יג עלה הפורץ, לפניהם--פרצו ויעבורו, שער וייצאו בו; ויעבור מלכם לפניהם, ויהוה בראשם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז