תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ג

א ואומר, שמעו-נא ראשי יעקוב, וקציני, בית ישראל:  הלוא לכם, לדעת את-המשפט.  ב שונאי טוב, ואוהבי רע; גוזלי עורם מעליהם, ושארם מעל עצמותם.  ג ואשר אכלו, שאר עמי, ועורם מעליהם הפשיטו, ואת-עצמותיהם פיצחו; ופרשו כאשר בסיר, וכבשר בתוך קלחת.  ד אז יזעקו אל-יהוה, ולא יענה אותם; ויסתר פניו מהם בעת ההיא, כאשר הרעו מעלליהם.  {פ}

ה כה אמר יהוה, על-הנביאים המתעים את-עמי--הנושכים בשיניהם, וקראו שלום, ואשר לא-ייתן על-פיהם, וקידשו עליו מלחמה.  ו לכן לילה לכם, מחזון, וחשכה לכם, מקסום; ובאה השמש על-הנביאים, וקדר עליהם היום.  ז ובושו החוזים, וחפרו הקוסמים, ועטו על-שפם, כולם:  כי אין מענה, אלוהים.  ח ואולם, אנוכי מלאתי כוח את-רוח יהוה, ומשפט, וגבורה--להגיד ליעקוב פשעו, ולישראל חטאתו.  {ס}

ט שמעו-נא זאת, ראשי בית יעקוב, וקציני, בית ישראל--המתעבים משפט, ואת כל-הישרה יעקשו.  י בונה ציון, בדמים; וירושלים, בעוולה.  יא ראשיה בשוחד ישפוטו, וכוהניה במחיר יורו, ונביאיה, בכסף יקסומו; ועל-יהוה, יישענו לאמור, הלוא יהוה בקרבנו, לא-תבוא עלינו רעה.  יב לכן, בגללכם, ציון, שדה תיחרש; וירושלים עיין תהיה, והר הבית לבמות יער.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז