תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק א

א בחודש, השמיני, בשנת שתיים, לדריווש--היה דבר-יהוה, אל-זכריה בן-ברכיה, בן-עידוא הנביא, לאמור.  ב קצף יהוה על-אבותיכם, קצף.  ג ואמרת אליהם, כה אמר יהוה צבאות, שובו אליי, נאום יהוה צבאות--ואשוב אליכם, אמר יהוה צבאות.  ד אל-תהיו כאבותיכם אשר קראו-אליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר יהוה צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעלליכם הרעים; ולא שמעו ולא-הקשיבו אליי, נאום-יהוה.  ה אבותיכם, איה-הם; והנביאים--הלעולם, יחיו.  ו אך דבריי וחוקיי, אשר ציוויתי את-עבדיי הנביאים, הלוא השיגו, אבותיכם; וישובו ויאמרו, כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו, כדרכינו וכמעללינו, כן עשה איתנו.  {ס}

ז ביום עשרים וארבעה לעשתי-עשר חודש, הוא-חודש שבט, בשנת שתיים, לדריווש--היה דבר-יהוה, אל-זכריה בן-ברכיהו, בן-עידוא הנביא, לאמור.  ח ראיתי הלילה, והנה-איש רוכב על-סוס אדום, והוא עומד, בין ההדסים אשר במצולה; ואחריו סוסים אדומים, שרוקים ולבנים.  ט ואומר, מה-אלה אדוני; ויאמר אליי, המלאך הדובר בי, אני אראך, מה-המה אלה.  י ויען, האיש העומד בין-ההדסים--ויאמר:  אלה אשר שלח יהוה, להתהלך בארץ.  יא ויענו את-מלאך יהוה, העומד בין ההדסים, ויאמרו, התהלכנו בארץ; והנה כל-הארץ, יושבת ושוקטת.  יב ויען מלאך-יהוה, ויאמר, יהוה צבאות, עד-מתיי אתה לא-תרחם את-ירושלים ואת ערי יהודה--אשר זעמת, זה שבעים שנה.  יג ויען יהוה, את-המלאך הדובר בי--דברים טובים:  דברים, ניחומים.  יד ויאמר אליי, המלאך הדובר בי, קרא לאמור, כה אמר יהוה צבאות:  קינאתי לירושלים ולציון, קנאה גדולה.  טו וקצף גדול אני קוצף, על-הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה.  טז לכן כה-אמר יהוה, שבתי לירושלים ברחמים--ביתי ייבנה בה, נאום יהוה צבאות; וקו יינטה, על-ירושלים.  יז עוד קרא לאמור, כה אמר יהוה צבאות, עוד תפוצנה עריי, מטוב; וניחם יהוה עוד את-ציון, ובחר עוד בירושלים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד