תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה


איכה פרק ה

א זכר יהוה מה-היה לנו, הביט הביטה וראה את-חרפתנו.  ב נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנכרים.  ג יתומים היינו אין ואין אב, אמתינו כאלמנות.  ד מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבאו.  ה על צוארנו נרדפנו, יגענו לא ולא הונח-לנו.  ו מצרים נתנו יד, אשור לשבע לחם.  ז אבתינו חטאו אינם ואינם, אנחנו ואנחנו עונתיהם סבלנו.  ח עבדים משלו בנו, פרק אין מידם.  ט בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר.  י עורנו כתנור נכמרו, מפני זלעפות רעב.  יא נשים בציון ענו, בתלת בערי יהודה.  יב שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו.  יג בחורים טחון נשאו, ונערים בעץ כשלו.  יד זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם.  טו שבת משוש לבנו, נהפך לאבל מחלנו.  טז נפלה עטרת ראשנו, אוי-נא לנו כי חטאנו.  יז על-זה, היה דוה לבנו--על-אלה, חשכו עינינו.  יח על הר-ציון ששמם, שועלים הלכו-בו.  {פ}

יט אתה יהוה לעולם תשב, כסאך לדור ודור.  כ למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לארך ימים.  כא השיבנו יהוה אליך ונשוב ונשובה, חדש ימינו כקדם.  כב כי אם-מאס מאסתנו, קצפת עלינו עד-מאד.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה