תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה


איכה פרק ב

א איכה יעיב באפו אדני, את-בת-ציון--השליך משמים ארץ, תפארת ישראל; ולא-זכר הדם-רגליו, ביום אפו.  {ס}  ב בלע אדני לא ולא חמל, את כל-נאות יעקב--הרס בעברתו מבצרי בת-יהודה, הגיע לארץ; חלל ממלכה, ושריה.  {ס}  ג גדע בחרי-אף, כל קרן ישראל--השיב אחור ימינו, מפני אויב; ויבער ביעקב כאש להבה, אכלה סביב.  {ס}  ד דרך קשתו כאויב, נצב ימינו כצר, ויהרג, כל מחמדי-עין; באהל, בת-ציון, שפך כאש, חמתו.  {ס}  ה היה אדני כאויב, בלע ישראל--בלע כל-ארמנותיה, שחת מבצריו; וירב, בבת-יהודה, תאניה, ואניה.  {ס}  ו ויחמס כגן שכו, שחת מעדו; שכח יהוה בציון מועד ושבת, וינאץ בזעם-אפו מלך וכהן.  {ס}  ז זנח אדני מזבחו, נאר מקדשו--הסגיר ביד-אויב, חומת ארמנותיה; קול נתנו בבית-יהוה, כיום מועד.  {ס}  ח חשב יהוה להשחית, חומת בת-ציון--נטה קו, לא-השיב ידו מבלע; ויאבל-חל וחומה, יחדו אמללו.  {ס}  ט טבעו בארץ שעריה, אבד ושבר בריחיה; מלכה ושריה בגוים, אין תורה--גם-נביאיה, לא-מצאו חזון מיהוה.  {ס}  י ישבו לארץ ידמו, זקני בת-ציון--העלו עפר על-ראשם, חגרו שקים; הורידו לארץ ראשן, בתולת ירושלם.  {ס}  יא כלו בדמעות עיני, חמרמרו מעי--נשפך לארץ כבדי, על-שבר בת-עמי:  בעטף עולל ויונק, ברחבות קריה.  {ס}  יב לאמתם, יאמרו, איה, דגן ויין:  בהתעטפם כחלל, ברחבות עיר--בהשתפך נפשם, אל-חיק אמתם.  {ס}  יג מה-אעידך מה אדמה-לך, הבת ירושלם--מה אשוה-לך ואנחמך, בתולת בת-ציון:  כי-גדול כים שברך, מי ירפא-לך.  {ס}  יד נביאיך, חזו לך שוא ותפל, ולא-גלו על-עונך, להשיב שביתך שבותך; ויחזו לך, משאות שוא ומדוחים.  {ס}  טו ספקו עליך כפים, כל-עברי דרך--שרקו וינעו ראשם, על-בת ירושלם:  הזאת העיר, שיאמרו כלילת יפי--משוש, לכל-הארץ.  {ס}  טז פצו עליך פיהם, כל-איביך--שרקו ויחרקו-שן, אמרו בלענו; אך זה היום שקוינהו, מצאנו ראינו.  {ס}  יז עשה יהוה אשר זמם, בצע אמרתו אשר צוה מימי-קדם--הרס, ולא חמל; וישמח עליך אויב, הרים קרן צריך.  {ס}  יח צעק לבם, אל-אדני; חומת בת-ציון הורידי כנחל דמעה, יומם ולילה--אל-תתני פוגת לך, אל-תדם בת-עינך.  {ס}  יט קומי רני בליל בלילה, לראש אשמרות--שפכי כמים לבך, נכח פני אדני; שאי אליו כפיך, על-נפש עולליך--העטופים ברעב, בראש כל-חוצות.  {ס}  כ ראה יהוה והביטה, למי עוללת כה:  אם-תאכלנה נשים פרים עללי טפחים, אם-יהרג במקדש אדני כהן ונביא.  {ס}  כא שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולתי ובחורי נפלו בחרב; הרגת ביום אפך, טבחת לא חמלת.  {ס}  כב תקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד:  אשר-טפחתי ורביתי, איבי כלם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה