תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה


איכה פרק ד

א איכה יועם זהב, ישנא הכתם הטוב; תשתפכנה, אבני-קדש, בראש, כל-חוצות.  {ס}  ב בני ציון היקרים, המסלאים בפז--איכה נחשבו לנבלי-חרש, מעשה ידי יוצר.  {ס}  ג גם-תנין תנים חלצו שד, היניקו גוריהן; בת-עמי לאכזר, כי ענים כיענים במדבר.  {ס}  ד דבק לשון יונק אל-חכו, בצמא; עוללים שאלו לחם, פרש אין להם.  {ס}  ה האכלים, למעדנים, נשמו, בחוצות; האמנים עלי תולע, חבקו אשפתות.  {ס}  ו ויגדל עון בת-עמי, מחטאת סדם:  ההפוכה כמו-רגע, ולא-חלו בה ידים.  {ס}  ז זכו נזיריה משלג, צחו מחלב; אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.  {ס}  ח חשך משחור תארם, לא נכרו בחוצות; צפד עורם על-עצמם, יבש היה כעץ.  {ס}  ט טובים היו חללי-חרב, מחללי רעב:  שהם יזבו מדקרים, מתנובת שדי.  {ס}  י ידי, נשים רחמניות--בשלו, ילדיהן; היו לברות למו, בשבר בת-עמי.  {ס}  יא כלה יהוה את-חמתו, שפך חרון אפו; ויצת-אש בציון, ותאכל יסדתיה.  {ס}  יב לא האמינו מלכי-ארץ, וכל כל ישבי תבל:  כי יבא צר ואויב, בשערי ירושלם.  {ס}  יג מחטאות נביאיה, עונת כהניה:  השפכים בקרבה, דם צדיקים.  {ס}  יד נעו עורים בחוצות, נגאלו בדם; בלא יוכלו, יגעו בלבשיהם.  {ס}  טו סורו טמא קראו למו, סורו סורו אל-תגעו--כי נצו, גם-נעו; אמרו, בגוים, לא יוספו, לגור.  {ס}  טז פני יהוה חלקם, לא יוסיף להביטם; פני כהנים לא נשאו, זקנים וזקנים לא חננו.  {ס}  יז עודינה עודינו תכלינה עינינו, אל-עזרתנו הבל; בצפיתנו צפינו, אל-גוי לא יושע.  {ס}  יח צדו צעדינו, מלכת ברחבתינו; קרב קצנו מלאו ימינו, כי-בא קצנו.  {ס}  יט קלים היו רדפינו, מנשרי שמים; על-ההרים דלקנו, במדבר ארבו לנו.  {ס}  כ רוח אפינו משיח יהוה, נלכד בשחיתותם:  אשר אמרנו, בצלו נחיה בגוים.  {ס}  כא שישי ושמחי בת-אדום, יושבתי יושבת בארץ עוץ; גם-עליך, תעבר-כוס--תשכרי, ותתערי.  {ס}  כב תם-עונך, בת-ציון--לא יוסיף, להגלותך; פקד עונך בת-אדום, גלה על-חטאתיך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה