תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק ו

א אנה הלך דודך, היפה בנשים; אנה פנה דודך, ונבקשנו עמך.  ב דודי ירד לגנו, לערגות הבשם--לרעות, בגנים, וללקט, שושנים.  ג אני לדודי ודודי לי, הרעה בשושנים.  {ס}

ד יפה את רעיתי כתרצה, נאוה כירושלם; אימה, כנדגלות.  ה הסבי עיניך מנגדי, שהם הרהיבני; שערך כעדר העזים, שגלשו מן-הגלעד.  ו שניך כעדר הרחלים, שעלו מן-הרחצה:  שכלם, מתאימות, ושכלה, אין בהם.  ז כפלח הרמון רקתך, מבעד לצמתך.  ח ששים המה מלכות, ושמנים פילגשים; ועלמות, אין מספר.  ט אחת היא, יונתי תמתי--אחת היא לאמה, ברה היא ליולדתה; ראוה בנות ויאשרוה, מלכות ופילגשים ויהללוה.  {ס}

י מי-זאת הנשקפה, כמו-שחר:  יפה כלבנה, ברה כחמה--אימה, כנדגלות.  {ס}

יא אל-גנת אגוז ירדתי, לראות באבי הנחל; לראות הפרחה הגפן, הנצו הרמנים.  יב לא ידעתי--נפשי שמתני, מרכבות עמי נדיב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח