תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק ג

א על-משכבי, בלילות, בקשתי, את שאהבה נפשי; בקשתיו, ולא מצאתיו.  ב אקומה נא ואסובבה בעיר, בשוקים וברחבות--אבקשה, את שאהבה נפשי; בקשתיו, ולא מצאתיו.  ג מצאוני, השמרים, הסבבים, בעיר:  את שאהבה נפשי, ראיתם.  ד כמעט, שעברתי מהם, עד שמצאתי, את שאהבה נפשי; אחזתיו, ולא ארפנו--עד-שהביאתיו אל-בית אמי, ואל-חדר הורתי.  ה השבעתי אתכם בנות ירושלם, בצבאות, או, באילות השדה:  אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה, עד שתחפץ.  {ס}

ו מי זאת, עלה מן-המדבר, כתימרות, עשן:  מקטרת מר ולבונה, מכל אבקת רוכל.  ז הנה, מטתו שלשלמה--ששים גברים, סביב לה:  מגברי, ישראל.  ח כלם אחזי חרב, מלמדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות.  {ס}

ט אפריון, עשה לו המלך שלמה--מעצי, הלבנון.  י עמודיו, עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן; תוכו רצוף אהבה, מבנות ירושלם.  יא צאנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה--בעטרה, שעטרה-לו אמו ביום חתנתו, וביום, שמחת לבו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח