תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק ד

א הנך יפה רעיתי, הנך יפה--עיניך יונים, מבעד לצמתך; שערך כעדר העזים, שגלשו מהר גלעד.  ב שניך כעדר הקצובות, שעלו מן-הרחצה:  שכלם, מתאימות, ושכלה, אין בהם.  ג כחוט השני שפתותיך, ומדברך נאוה; כפלח הרמון רקתך, מבעד לצמתך.  ד כמגדל דויד צוארך, בנוי לתלפיות; אלף המגן תלוי עליו, כל שלטי הגברים.  ה שני שדיך כשני עפרים, תאומי צביה, הרועים, בשושנים.  ו עד שיפוח היום, ונסו הצללים--אלך לי אל-הר המור, ואל-גבעת הלבונה.  ז כלך יפה רעיתי, ומום אין בך.  {ס}

ח אתי מלבנון כלה, אתי מלבנון תבואי; תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממענות אריות, מהררי נמרים.  ט לבבתני, אחתי כלה; לבבתני באחד באחת מעיניך, באחד ענק מצורניך.  י מה-יפו דדיך, אחתי כלה; מה-טבו דדיך מיין, וריח שמניך מכל-בשמים.  יא נפת תטפנה שפתותיך, כלה; דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמתיך כריח לבנון.  {ס}

יב גן נעול, אחתי כלה; גל נעול, מעין חתום.  יג שלחיך פרדס רמונים, עם פרי מגדים:  כפרים, עם-נרדים.  יד נרד וכרכם, קנה וקנמון, עם, כל-עצי לבונה; מר, ואהלות, עם, כל-ראשי בשמים.  טו מעין גנים, באר מים חיים; ונזלים, מן-לבנון.  טז עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני יזלו בשמיו; יבא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח