תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק ז

א שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה-בך; מה-תחזו, בשולמית, כמחלת, המחנים.  ב מה-יפו פעמיך בנעלים, בת-נדיב; חמוקי ירכיך--כמו חלאים, מעשה ידי אמן.  ג שררך אגן הסהר, אל-יחסר המזג; בטנך ערמת חטים, סוגה בשושנים.  ד שני שדיך כשני עפרים, תאמי צביה.  ה צוארך, כמגדל השן; עיניך ברכות בחשבון, על-שער בת-רבים--אפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק.  ו ראשך עליך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן:  מלך, אסור ברהטים.  ז מה-יפית, ומה-נעמת--אהבה, בתענוגים.  ח זאת קומתך דמתה לתמר, ושדיך לאשכלות.  ט אמרתי אעלה בתמר, אחזה בסנסניו; ויהיו-נא שדיך כאשכלות הגפן, וריח אפך כתפוחים.  י וחכך, כיין הטוב הולך לדודי למישרים; דובב, שפתי ישנים.  יא אני לדודי, ועלי תשוקתו.  {ס}

יב לכה דודי נצא השדה, נלינה בכפרים.  יג נשכימה, לכרמים--נראה אם-פרחה הגפן פתח הסמדר, הנצו הרמונים; שם אתן את-דדי, לך.  יד הדודאים נתנו-ריח, ועל-פתחינו כל-מגדים--חדשים, גם-ישנים; דודי, צפנתי לך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח