תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


עמוס פרק א

א דברי עמוס, אשר-היה בנוקדים מתקוע:  אשר חזה על-ישראל בימי עוזייה מלך-יהודה, ובימי ירובעם בן-יואש מלך ישראל--שנתיים, לפני הרעש.  ב ויאמר--יהוה מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו; ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל.  {פ}

ג כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי דמשק, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-דושם בחרוצות הברזל, את-הגלעד.  ד ושילחתי אש, בבית חזאל; ואכלה, ארמנות בן-הדד.  ה ושברתי, בריח דמשק, והכרתי יושב מבקעת-אוון, ותומך שבט מבית עדן; וגלו עם-ארם קירה, אמר יהוה.  {פ}

ו כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי עזה, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הגלותם גלות שלמה, להסגיר לאדום.  ז ושילחתי אש, בחומת עזה; ואכלה, ארמנותיה.  ח והכרתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון; והשיבותי ידי על-עקרון, ואבדו שארית פלשתים--אמר, אדוניי יהוה.  {פ}

ט כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי-צור, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-הסגירם גלות שלמה, לאדום, ולא זכרו, ברית אחים.  י ושילחתי אש, בחומת צור; ואכלה, ארמנותיה.  {פ}

יא כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי אדום, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-רודפו בחרב אחיו, ושיחת רחמיו, ויטרוף לעד אפו, ועברתו שמרה נצח.  יב ושילחתי אש, בתימן; ואכלה, ארמנות בוצרה.  {פ}

יג כה, אמר יהוה, על-שלושה פשעי בני-עמון, ועל-ארבעה לא אשיבנו:  על-בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את-גבולם.  יד והצתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה; בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה.  טו והלך מלכם, בגולה; הוא ושריו יחדיו, אמר יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עמוס - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט