La Bible - Ezra / Néhémie -
Ezra - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Néhémie - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Écouter ce chapitre en Hébreu

Néhémie - Chapitre 12 - נְחֶמְיָה

א וְאֵלֶּה הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם, אֲשֶׁר עָלוּ עִם-זְרֻבָּבֶל בֶּן-שְׁאַלְתִּיאֵל וְיֵשׁוּעַ:  שְׂרָיָה יִרְמְיָה, עֶזְרָא.  1 Voici les prêtres et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Chealtiêl, et Yêchoua: Seraïa, Jérémie, Ezra;
ב אֲמַרְיָה מַלּוּךְ, חַטּוּשׁ.  2 Amaria, Mallouc, Hattouch;
ג שְׁכַנְיָה רְחֻם, מְרֵמֹת.  3 Chekhania, Rehoum, Merêmot;
ד עִדּוֹא גִנְּתוֹי, אֲבִיָּה.  4 Iddo, Ghinnetoï, Abia;
ה מִיָּמִין מַעַדְיָה, בִּלְגָּה.  5 Miyamin, Maadia, Bilga;
ו שְׁמַעְיָה וְיוֹיָרִיב, יְדַעְיָה.  6 Chemaïa, Yoyarib, Yedaïa;
ז סַלּוּ עָמוֹק, חִלְקִיָּה יְדַעְיָה; אֵלֶּה רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וַאֲחֵיהֶם, בִּימֵי יֵשׁוּעַ.  {פ} 7 Sallou, Amok, Hilkia, Yedaïa. Voilà quels étaient les chefs des prêtres et de leurs frères au temps de Yêchoua.
ח וְהַלְוִיִּם, יֵשׁוּעַ בִּנּוּי קַדְמִיאֵל שֵׁרֵבְיָה--יְהוּדָה מַתַּנְיָה:  עַל-הֻיְּדוֹת, הוּא וְאֶחָיו.  8 Les Lévites étaient: Yêchoua, Binnoui, Kadmiêl, Chèrèbia, Juda, Mattania, préposé aux cantiques, lui et ses frères;
ט וּבַקְבֻּקְיָה וענו (וְעֻנִּי) אֲחֵיהֶם לְנֶגְדָּם, לְמִשְׁמָרוֹת.  9 Bakboukia et Ounni, leurs frères, les assistaient selon l'ordre des sections.
י וְיֵשׁוּעַ, הוֹלִיד אֶת-יוֹיָקִים; וְיוֹיָקִים הוֹלִיד אֶת-אֶלְיָשִׁיב, וְאֶלְיָשִׁיב אֶת-יוֹיָדָע.  10 Yêchoua engendra Joïakim, Joïakim engendra Elyachib, Elyachib engendra Joïada;
יא וְיוֹיָדָע הוֹלִיד אֶת-יוֹנָתָן, וְיוֹנָתָן הוֹלִיד אֶת-יַדּוּעַ.  11 Joïada engendra Jonathan, Jonathan engendra Yaddoua.
יב וּבִימֵי, יוֹיָקִים, הָיוּ כֹהֲנִים, רָאשֵׁי הָאָבוֹת:  לִשְׂרָיָה מְרָיָה, לְיִרְמְיָה חֲנַנְיָה.  12 Voici les prêtres qui furent, au temps de Joïakim, chefs des familles: pour Seraïa, Meraïa; pour Jérémie, Hanania;
יג לְעֶזְרָא מְשֻׁלָּם, לַאֲמַרְיָה יְהוֹחָנָן.  13 pour Ezra, Mechoullam; pour Amaria, Johanan;
יד למלוכי (לִמְלִיכוּ), יוֹנָתָן, לִשְׁבַנְיָה, יוֹסֵף.  14 pour Melikhou, Jonathan; pour Chebania, Joseph;
טו לְחָרִם עַדְנָא, לִמְרָיוֹת חֶלְקָי.  15 pour Harim, Adna; pour Meraïot, Helkaï;
טז לעדיא (לְעִדּוֹא) זְכַרְיָה, לְגִנְּתוֹן מְשֻׁלָּם.  16 pour Iddo, Zacharie; pour Ghinnetôn, Mechoullam;
יז לַאֲבִיָּה, זִכְרִי; לְמִנְיָמִין--לְמוֹעַדְיָה, פִּלְטָי.  17 pour Abia, Zikhri; pour Miniamin, pour Moadia, Piltaï;
יח לְבִלְגָּה שַׁמּוּעַ, לִשְׁמַעְיָה יְהוֹנָתָן.  18 pour Bilga, Chammoua; pour Chemaïa, Jonathan;
יט וּלְיוֹיָרִיב מַתְּנַי, לִידַעְיָה עֻזִּי.  19 pour Yoyarib, Mattenaï; pour Yedaïa, Ouzzi;
כ לְסַלַּי קַלָּי, לְעָמוֹק עֵבֶר.  20 pour Sallaï, Kaliaï, pour Amok, Eber;
כא לְחִלְקִיָּה חֲשַׁבְיָה, לִידַעְיָה נְתַנְאֵל.  21 pour Hilkia, Hachabia; pour Yedaïa, Nethanel.
כב הַלְוִיִּם בִּימֵי אֶלְיָשִׁיב יוֹיָדָע וְיוֹחָנָן, וְיַדּוּעַ--כְּתוּבִים, רָאשֵׁי אָבוֹת; וְהַכֹּהֲנִים, עַל-מַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ הַפָּרְסִי.  {פ} 22 En ce qui concerne les Lévites, leurs chefs de famille furent inscrits au temps d'Elyachib, de Joïada, de Johanan et de Yaddoua; de même pour les prêtres, jusqu'au règne de Darius le Perse.
כג בְּנֵי לֵוִי, רָאשֵׁי הָאָבוֹת, כְּתוּבִים, עַל-סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים--וְעַד-יְמֵי, יוֹחָנָן בֶּן-אֶלְיָשִׁיב.  23 Fils de Lévi, chefs des familles, inscrits dans le livre des chroniques jusqu'aux jours de Johanan, fils d'Elyachib;
כד וְרָאשֵׁי הַלְוִיִּם חֲשַׁבְיָה שֵׁרֵבְיָה וְיֵשׁוּעַ בֶּן-קַדְמִיאֵל, וַאֲחֵיהֶם לְנֶגְדָּם, לְהַלֵּל לְהוֹדוֹת, בְּמִצְוַת דָּוִיד אִישׁ-הָאֱלֹהִים--מִשְׁמָר, לְעֻמַּת מִשְׁמָר.  24 ces chefs de Lévites étaient: Hachabia, Chèrèbia, Yêchoua, fils de Kadmiel, qu'assistaient leurs frères dans la récitation des louanges et actions de grâces, suivant le règlement de David, homme de Dieu, section par section;
כה מַתַּנְיָה וּבַקְבֻּקְיָה עֹבַדְיָה מְשֻׁלָּם, טַלְמוֹן עַקּוּב--שֹׁמְרִים שׁוֹעֲרִים מִשְׁמָר, בַּאֲסֻפֵּי הַשְּׁעָרִים.  25 Mattania, Bakboukia, Obadia, Mechoullam, Talmôn, Akkoub, surveillants, portiers préposés à la garde des magasins près des portes.
כו אֵלֶּה, בִּימֵי יוֹיָקִים בֶּן-יֵשׁוּעַ בֶּן-יוֹצָדָק, וּבִימֵי נְחֶמְיָה הַפֶּחָה, וְעֶזְרָא הַכֹּהֵן הַסּוֹפֵר.  {פ} 26 Voilà ceux qui fonctionnaient au temps de Joïakim, fils de Yêchoua, fils de Joçadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et du prêtre Ezra, le scribe.
כז וּבַחֲנֻכַּת חוֹמַת יְרוּשָׁלִַם, בִּקְשׁוּ אֶת-הַלְוִיִּם מִכָּל-מְקוֹמֹתָם, לַהֲבִיאָם, לִירוּשָׁלִָם--לַעֲשֹׂת חֲנֻכָּה וְשִׂמְחָה וּבְתוֹדוֹת וּבְשִׁיר, מְצִלְתַּיִם נְבָלִים וּבְכִנֹּרוֹת.  27 Lors de l'inauguration du mur de Jérusalem, on se mit en quête des Lévites dans tous leurs lieux d'habitation pour les amener à Jérusalem, afin de célébrer l'inauguration en une fête joyeuse, avec des actions de grâces et des chants, des cymbales, des lyres et des harpes.
כח וַיֵּאָסְפוּ, בְּנֵי הַמְשֹׁרְרִים, וּמִן-הַכִּכָּר סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלִַם, וּמִן-חַצְרֵי נְטֹפָתִי.  28 Les membres des chœurs de chanteurs s'assemblèrent tant du district qui avoisine Jérusalem que des villages de Netofa,
כט וּמִבֵּית, הַגִּלְגָּל, וּמִשְּׂדוֹת גֶּבַע, וְעַזְמָוֶת:  כִּי חֲצֵרִים, בָּנוּ לָהֶם הַמְשֹׁרְרִים, סְבִיבוֹת, יְרוּשָׁלִָם.  29 de Beth-Ghilgal et des campagnes de Ghéba et d'Azmaveth, car les chanteurs s'étaient bâti des villages autour de Jérusalem.
ל וַיִּטַּהֲרוּ, הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם; וַיְטַהֲרוּ, אֶת-הָעָם, וְאֶת-הַשְּׁעָרִים, וְאֶת-הַחוֹמָה.  30 Les prêtres et les Lévites se purifièrent, puis ils purifièrent le peuple, ainsi que les portes et les murs.
לא וָאַעֲלֶה אֶת-שָׂרֵי יְהוּדָה, מֵעַל לַחוֹמָה; וָאַעֲמִידָה שְׁתֵּי תוֹדֹת גְּדוֹלֹת וְתַהֲלֻכֹת לַיָּמִין, מֵעַל לַחוֹמָה, לְשַׁעַר, הָאַשְׁפֹּת.  31 Je fis monter les chefs de Juda sur la muraille et j'y plaçai deux grands chœurs avec des cortèges, [dont l'un] s'avança à droite sur la muraille vers la porte des ordures;
לב וַיֵּלֶךְ אַחֲרֵיהֶם הוֹשַׁעְיָה, וַחֲצִי שָׂרֵי יְהוּדָה.  32 à sa suite marchaient Hochaïa et la moitié des chefs de Juda,
לג וַעֲזַרְיָה עֶזְרָא, וּמְשֻׁלָּם.  33 Azaria, Ezra, Mechoullam,
לד יְהוּדָה, וּבִנְיָמִן, וּשְׁמַעְיָה, וְיִרְמְיָה.  {ס} 34 Juda, Benjamin, Chemaïa et Jérémie.
לה וּמִבְּנֵי הַכֹּהֲנִים, בַּחֲצֹצְרוֹת--זְכַרְיָה בֶן-יוֹנָתָן בֶּן-שְׁמַעְיָה, בֶּן-מַתַּנְיָה בֶּן-מִיכָיָה, בֶּן-זַכּוּר, בֶּן-אָסָף.  35 Puis une partie des prêtres avec des trompettes: Zacharie, fils de Jonathan, fils de Chemaïa, fils de Mattania, fils de Mikhaïa, fils de Zaccour, fils d'Assaph;
לו וְאֶחָיו שְׁמַעְיָה וַעֲזַרְאֵל מִלְלַי גִּלְלַי מָעַי נְתַנְאֵל וִיהוּדָה, חֲנָנִי, בִּכְלֵי-שִׁיר דָּוִיד, אִישׁ הָאֱלֹהִים; וְעֶזְרָא הַסּוֹפֵר, לִפְנֵיהֶם.  36 ses frères: Chemaïa, Azarel, Milalaï, Ghilalaï, Maaï, Nethanel, Juda, Hanâni, munis des instruments de musique de David, homme de Dieu. A leur tête marchait Ezra le scribe.
לז וְעַל שַׁעַר הָעַיִן וְנֶגְדָּם, עָלוּ עַל-מַעֲלוֹת עִיר דָּוִיד, בַּמַּעֲלֶה, לַחוֹמָה:  מֵעַל לְבֵית דָּוִיד, וְעַד שַׁעַר הַמַּיִם מִזְרָח.  37 [Ils arrivèrent] à la porte de la source et gravirent droit devant eux, par les degrés de la ville de David, la montée du mur s'élevant au-dessus du palais du roi et jusqu'à la porte de l'eau à l'est.
לח וְהַתּוֹדָה הַשֵּׁנִית הַהוֹלֶכֶת לְמוֹאל, וַאֲנִי אַחֲרֶיהָ; וַחֲצִי הָעָם מֵעַל לְהַחוֹמָה, מֵעַל לְמִגְדַּל הַתַּנּוּרִים, וְעַד, הַחוֹמָה הָרְחָבָה.  38 Le deuxième chœur, qui se dirigeait à l'opposite, et que je suivais avec la moitié du peuple, s'avança sur le mur au-dessus de la tour des fours, et jusqu'au rempart large;
לט וּמֵעַל לְשַׁעַר-אֶפְרַיִם וְעַל-שַׁעַר הַיְשָׁנָה וְעַל-שַׁעַר הַדָּגִים, וּמִגְדַּל חֲנַנְאֵל וּמִגְדַּל הַמֵּאָה, וְעַד, שַׁעַר הַצֹּאן; וְעָמְדוּ, בְּשַׁעַר הַמַּטָּרָה.  39 puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la porte vieille, de la porte des poissons, de la tour de Hananel, de la tour des cent jusqu'à la porte des brebis; on s'arrêta à la porte de la prison.
מ וַתַּעֲמֹדְנָה שְׁתֵּי הַתּוֹדֹת, בְּבֵית הָאֱלֹהִים; וַאֲנִי, וַחֲצִי הַסְּגָנִים עִמִּי.  40 Les deux chœurs prirent place près de la maison de Dieu, moi présent et accompagné de la moitié des chefs,
מא וְהַכֹּהֲנִים אֶלְיָקִים מַעֲשֵׂיָה מִנְיָמִין מִיכָיָה אֶלְיוֹעֵינַי, זְכַרְיָה חֲנַנְיָה--בַּחֲצֹצְרוֹת.  41 ainsi que des prêtres Elyakim, Maassèya, Miniamim, Mikhaïa, Elyoènaï, Zacharie, Hanania, munis de trompettes,
מב וּמַעֲשֵׂיָה וּשְׁמַעְיָה וְאֶלְעָזָר וְעֻזִּי, וִיהוֹחָנָן וּמַלְכִּיָּה--וְעֵילָם וָעָזֶר; וַיַּשְׁמִיעוּ, הַמְשֹׁרְרִים, וְיִזְרַחְיָה, הַפָּקִיד.  42 et de Maassèya, Chemaïa, Eléazar, Ouzzi, Johanan, Malkia, Elam et Ezer. Les chanteurs se firent entendre, ayant Israhia pour chef.
מג וַיִּזְבְּחוּ בַיּוֹם-הַהוּא זְבָחִים גְּדוֹלִים וַיִּשְׂמָחוּ, כִּי הָאֱלֹהִים שִׂמְּחָם שִׂמְחָה גְדוֹלָה, וְגַם הַנָּשִׁים וְהַיְלָדִים, שָׂמֵחוּ; וַתִּשָּׁמַע שִׂמְחַת יְרוּשָׁלִַם, מֵרָחוֹק.  43 Ils immolèrent en ce jour de nombreux sacrifices et se livrèrent à des réjouissances, car Dieu leur avait donné une grande joie; les femmes et les enfants se réjouirent également, et les démonstrations de joie de Jérusalem furent entendues au loin.
מד וַיִּפָּקְדוּ בַיּוֹם הַהוּא אֲנָשִׁים עַל-הַנְּשָׁכוֹת, לָאוֹצָרוֹת לַתְּרוּמוֹת לָרֵאשִׁית וְלַמַּעַשְׂרוֹת--לִכְנוֹס בָּהֶם לִשְׂדֵי הֶעָרִים מְנָאוֹת הַתּוֹרָה, לַכֹּהֲנִים וְלַלְוִיִּם:  כִּי שִׂמְחַת יְהוּדָה, עַל-הַכֹּהֲנִים וְעַל-הַלְוִיִּם הָעֹמְדִים.  44 En ce même temps, des hommes furent préposés aux salles servant de dépôt pour les prélèvements, les prémices et les dîmes, et où affluèrent, des banlieues des villes, les parts attribuées par la Thora aux prêtres et aux Lévites; car Juda était ravi des prêtres et des Lévites, qui étaient à leur poste,
מה וַיִּשְׁמְרוּ מִשְׁמֶרֶת אֱלֹהֵיהֶם, וּמִשְׁמֶרֶת הַטָּהֳרָה, וְהַמְשֹׁרְרִים, וְהַשֹּׁעֲרִים--כְּמִצְוַת דָּוִיד, שְׁלֹמֹה בְנוֹ.  45 veillant aux observances de leur Dieu et au maintien de la pureté; quant aux chanteurs et aux portiers, [ils fonctionnaient] selon les prescriptions de David et de son fils Salomon.
מו כִּי-בִימֵי דָוִיד וְאָסָף, מִקֶּדֶם--ראש (רָאשֵׁי), הַמְשֹׁרְרִים, וְשִׁיר-תְּהִלָּה וְהֹדוֹת, לֵאלֹהִים.  46 En effet, dès les jours de David et d'Assaph, dans les temps antiques, il y avait des chefs de chanteurs et des chants de louanges et d'actions de grâces à Dieu.
מז וְכָל-יִשְׂרָאֵל בִּימֵי זְרֻבָּבֶל וּבִימֵי נְחֶמְיָה, נֹתְנִים מְנָיוֹת הַמְשֹׁרְרִים וְהַשֹּׁעֲרִים--דְּבַר-יוֹם בְּיוֹמוֹ; וּמַקְדִּשִׁים, לַלְוִיִּם, וְהַלְוִיִּם, מַקְדִּשִׁים לִבְנֵי אַהֲרֹן.  {פ} 47 Et au temps de Zorobabel comme au temps de Néhémie, tous les Israélites donnaient les parts des chanteurs et des portiers, suivant les besoins de chaque jour, et consacraient aux Lévites [leur dû] et les Lévites consacraient [leur dû] aux fils d'Aaron.

La Bible - Ezra / Néhémie -
Ezra - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Néhémie - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13