La Bible - Ezra / Néhémie -
Ezra - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Néhémie - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Écouter ce chapitre en Hébreu

Néhémie - Chapitre 11 - נְחֶמְיָה

א וַיֵּשְׁבוּ שָׂרֵי-הָעָם, בִּירוּשָׁלִָם; וּשְׁאָר הָעָם הִפִּילוּ גוֹרָלוֹת לְהָבִיא אֶחָד מִן-הָעֲשָׂרָה, לָשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִַם עִיר הַקֹּדֶשׁ, וְתֵשַׁע הַיָּדוֹת, בֶּעָרִים.  1 Les notables parmi le peuple s'établirent à Jérusalem; le reste du peuple désigna, par la voie du sort, un sur dix pour habiter Jérusalem, la ville sainte, neuf dixièmes restant dans les autres villes.
ב וַיְבָרְכוּ, הָעָם--לְכֹל, הָאֲנָשִׁים, הַמִּתְנַדְּבִים, לָשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִָם.  {פ} 2 Le peuple bénit tous les hommes qui s'offraient d'eux-mêmes à habiter Jérusalem.
ג וְאֵלֶּה רָאשֵׁי הַמְּדִינָה, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בִּירוּשָׁלִָם; וּבְעָרֵי יְהוּדָה, יָשְׁבוּ אִישׁ בַּאֲחֻזָּתוֹ בְּעָרֵיהֶם, יִשְׂרָאֵל הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהַנְּתִינִים, וּבְנֵי עַבְדֵי שְׁלֹמֹה.  3 Voici les chefs de la province qui se fixèrent à Jérusalem; quant aux villes de Juda, chacun s'était établi dans sa propriété, dans sa ville respective, Israélites, prêtres, Lévites, serviteurs du temple et descendants des esclaves de Salomon.
ד וּבִירוּשָׁלִַם, יָשְׁבוּ, מִבְּנֵי יְהוּדָה, וּמִבְּנֵי בִנְיָמִן:  מִבְּנֵי יְהוּדָה עֲתָיָה בֶן-עֻזִּיָּה בֶּן-זְכַרְיָה בֶן-אֲמַרְיָה, בֶּן-שְׁפַטְיָה בֶן-מַהֲלַלְאֵל--מִבְּנֵי-פָרֶץ.  4 A Jérusalem s'établirent donc une partie des enfants de Juda et des enfants de Benjamin des enfants de Juda: Ataïa, fils d'Ouzzia, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Chefatia, fils de Mahalalel, descendants de Péreç;
ה וּמַעֲשֵׂיָה בֶן-בָּרוּךְ בֶּן-כָּל-חֹזֶה בֶּן-חֲזָיָה בֶן-עֲדָיָה בֶן-יוֹיָרִיב, בֶּן-זְכַרְיָה--בֶּן-הַשִּׁלֹנִי.  5 Maassèya, fils de Baruch, fils de Kol-Hozé, fils de Hazaïa, fils d'Adaïa, fils de Yoyarib, fils de Zacharie, fils de Chiloni.
ו כָּל-בְּנֵי-פֶרֶץ, הַיֹּשְׁבִים בִּירוּשָׁלִָם--אַרְבַּע מֵאוֹת שִׁשִּׁים וּשְׁמֹנָה, אַנְשֵׁי-חָיִל.  {ס} 6 Tous les descendants de Péreç, établis à Jérusalem, étaient au nombre de quatre-cent soixante-huit, [tous] hommes vaillants.
ז וְאֵלֶּה, בְּנֵי בִנְיָמִן:  סַלֻּא בֶּן-מְשֻׁלָּם בֶּן-יוֹעֵד בֶּן-פְּדָיָה בֶן-קוֹלָיָה בֶן-מַעֲשֵׂיָה, בֶּן-אִיתִיאֵל--בֶּן-יְשַׁעְיָה.  7 Voici les enfants de Benjamin: Sallou, fils de Mechoullam, fils de Joëd, fils de Pedaïa, fils de Kolaïa, fils de Maassèya, fils d'Itiël, fils d'Isaïe;
ח וְאַחֲרָיו, גַּבַּי סַלָּי--תְּשַׁע מֵאוֹת, עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנָה.  8 après lui, Gabbaï, Sallaï, au nombre de neuf cent vingt-huit;
ט וְיוֹאֵל בֶּן-זִכְרִי, פָּקִיד עֲלֵיהֶם; וִיהוּדָה בֶן-הַסְּנוּאָה עַל-הָעִיר, מִשְׁנֶה.  {פ} 9 Joël, fils de Zikhri, était leur chef, et Juda, fils de Hassenoua, commandait la ville en second.
י מִן-הַכֹּהֲנִים:  יְדַעְיָה בֶן-יוֹיָרִיב, יָכִין.  10 Parmi les prêtres: Yedaïa, fils de Joyarib, Yakhîn;
יא שְׂרָיָה בֶן-חִלְקִיָּה בֶּן-מְשֻׁלָּם בֶּן-צָדוֹק, בֶּן-מְרָיוֹת בֶּן-אֲחִיטוּב--נְגִד, בֵּית הָאֱלֹהִים.  11 Seraïa, fils de Hilkia, fils de Mechoullam, fils de Çadok, fils de Meraïot, fils d'Ahitoub préposé au temple de Dieu;
יב וַאֲחֵיהֶם, עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה לַבַּיִת--שְׁמֹנֶה מֵאוֹת, עֶשְׂרִים וּשְׁנָיִם; וַעֲדָיָה בֶּן-יְרֹחָם בֶּן-פְּלַלְיָה בֶּן-אַמְצִי בֶן-זְכַרְיָה, בֶּן-פַּשְׁחוּר בֶּן-מַלְכִּיָּה.  12 leurs frères, chargés de la besogne du temple, au nombre de huit cent vingt-deux; Adaïa, fils de Yeroham, fils de Pelalia, fils d'Amci, fils de Zacharie, fils de Pachhour, fils de Malkia;
יג וְאֶחָיו רָאשִׁים לְאָבוֹת, מָאתַיִם אַרְבָּעִים וּשְׁנָיִם; וַעֲמַשְׁסַי בֶּן-עֲזַרְאֵל בֶּן-אַחְזַי בֶּן-מְשִׁלֵּמוֹת, בֶּן-אִמֵּר.  13 ses frères, chefs de famille, au nombre de deux cent quarante-deux; Amachsaï, fils d'Azarel, fils d'Ahzaï, fils de Mechillêmot, fils d'Immêr;
יד וַאֲחֵיהֶם גִּבֹּרֵי חַיִל, מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנָה; וּפָקִיד עֲלֵיהֶם, זַבְדִּיאֵל בֶּן-הַגְּדוֹלִים.  {ס} 14 leurs frères, tous hommes vaillants, au nombre de cent vingt-huit. Le chef qui les dirigeait était Zabdiêl, fils de Haggedolîm.
טו וּמִן-הַלְוִיִּם:  שְׁמַעְיָה בֶן-חַשּׁוּב בֶּן-עַזְרִיקָם בֶּן-חֲשַׁבְיָה, בֶּן-בּוּנִּי.  15 Parmi les Lévites: Chemaïa, fils de Hachoub, fils d'Azrikâm, fils de Hachabia, fils de Bounni;
טז וְשַׁבְּתַי וְיוֹזָבָד עַל-הַמְּלָאכָה הַחִיצֹנָה, לְבֵית הָאֱלֹהִים, מֵרָאשֵׁי, הַלְוִיִּם.  16 Chabbetaï, Yozabad, préposés aux travaux extérieurs de la maison de Dieu, comme faisant partie des chefs des Lévites;
יז וּמַתַּנְיָה בֶן-מִיכָא בֶּן-זַבְדִּי בֶן-אָסָף רֹאשׁ, הַתְּחִלָּה יְהוֹדֶה לַתְּפִלָּה, וּבַקְבֻּקְיָה, מִשְׁנֶה מֵאֶחָיו; וְעַבְדָּא, בֶּן-שַׁמּוּעַ, בֶּן-גָּלָל, בֶּן-ידיתון (יְדוּתוּן).  17 Mattania, fils de Mikha, fils de Zabdi, fils d'Assaph qui était le coryphée entonnant les eulogies pendant la prière Bakboukia, son second parmi ses frères, Abda, fils de Chammoua, fils de Galal, fils de Yedouthoun.
יח כָּל-הַלְוִיִּם בְּעִיר הַקֹּדֶשׁ, מָאתַיִם שְׁמֹנִים וְאַרְבָּעָה.  {פ} 18 Tous les Lévites, dans la ville sainte, étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-quatre.
יט וְהַשּׁוֹעֲרִים עַקּוּב טַלְמוֹן, וַאֲחֵיהֶם הַשֹּׁמְרִים בַּשְּׁעָרִים--מֵאָה, שִׁבְעִים וּשְׁנָיִם.  19 Les portiers, Akkoub, Talmôn et leurs frères, qui étaient de garde aux portes, atteignaient le nombre de cent soixante-douze.
כ וּשְׁאָר יִשְׂרָאֵל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם, בְּכָל-עָרֵי יְהוּדָה, אִישׁ, בְּנַחֲלָתוֹ.  20 Le reste des Israélites, les prêtres, les Lévites demeuraient dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété.
כא וְהַנְּתִינִים, יֹשְׁבִים בָּעֹפֶל; וְצִיחָא וְגִשְׁפָּא, עַל-הַנְּתִינִים.  {פ} 21 Les serviteurs du temple étaient établis sur la colline fortifiée, leurs chefs étant Ciha et Ghichpa.
כב וּפְקִיד הַלְוִיִּם, בִּירוּשָׁלִַם--עֻזִּי בֶן-בָּנִי בֶּן-חֲשַׁבְיָה, בֶּן-מַתַּנְיָה בֶּן-מִיכָא:  מִבְּנֵי אָסָף הַמְשֹׁרְרִים, לְנֶגֶד מְלֶאכֶת בֵּית-הָאֱלֹהִים.  22 Le chef des Lévites à Jérusalem était Ouzzi, fils de Bâni, fils de Hachabia, fils de Mattania, fils de Mikha, faisant partie des descendants d'Assaph, les chanteurs, chargés du service [intérieur] de la maison de Dieu;
כג כִּי-מִצְוַת הַמֶּלֶךְ, עֲלֵיהֶם; וַאֲמָנָה עַל-הַמְשֹׁרְרִים, דְּבַר-יוֹם בְּיוֹמוֹ.  23 car il existait un règlement royal à leur égard et un contrat assurant aux chanteurs l'entretien de chaque jour.
כד וּפְתַחְיָה בֶן-מְשֵׁיזַבְאֵל מִבְּנֵי-זֶרַח בֶּן-יְהוּדָה, לְיַד הַמֶּלֶךְ, לְכָל-דָּבָר, לָעָם.  24 Petahia, fils de Mechêzabel, des descendants de Zérah, fils de Juda, était le mandataire du roi en tout ce qui concernait le peuple.
כה וְאֶל-הַחֲצֵרִים, בִּשְׂדֹתָם--מִבְּנֵי יְהוּדָה, יָשְׁבוּ בְּקִרְיַת הָאַרְבַּע וּבְנֹתֶיהָ, וּבְדִיבֹן וּבְנֹתֶיהָ, וּבִיקַּבְצְאֵל וַחֲצֵרֶיהָ.  25 Quant aux bourgades avec leur banlieue, des descendants de Juda occupaient Kiryath-Arba et ses dépendances, Dibôn et ses dépendances, Yekabceêl et ses villages;
כו וּבְיֵשׁוּעַ וּבְמֹלָדָה, וּבְבֵית פָּלֶט.  26 Yêchoua, Molada et Beth-Pélet;
כז וּבַחֲצַר שׁוּעָל וּבִבְאֵר שֶׁבַע, וּבְנֹתֶיהָ.  27 Haçar-Choual, Bersabée et ses dépendances;
כח וּבְצִקְלַג וּבִמְכֹנָה, וּבִבְנֹתֶיהָ.  28 Ciklag, Mekhona et ses dépendances;
כט וּבְעֵין רִמּוֹן וּבְצָרְעָה, וּבְיַרְמוּת.  29 En-Rimmôn, Çorea et Yarmout:
ל זָנֹחַ עֲדֻלָּם, וְחַצְרֵיהֶם, לָכִישׁ וּשְׂדֹתֶיהָ, עֲזֵקָה וּבְנֹתֶיהָ; וַיַּחֲנוּ מִבְּאֵר-שֶׁבַע, עַד-גֵּיא הִנֹּם.  30 Zanoah, Adoullam et leurs villages, Lakhich avec sa banlieue, Azêka avec ses dépendances; ils occupaient donc le pays depuis Beer Sheva jusqu'à la vallée de Hinnom.
לא וּבְנֵי בִנְיָמִן, מִגָּבַע, מִכְמָשׂ וְעַיָּה, וּבֵית-אֵל וּבְנֹתֶיהָ.  31 Les descendants de Benjamin occupaient, en partant de Ghéba, Mikhmach, Aïa, Béthel et ses dépendances;
לב עֲנָתוֹת נֹב, עֲנָנְיָה.  32 Anatot, Nob, Anania;
לג חָצוֹר רָמָה, גִּתָּיִם.  33 Haçor, Rama, Ghittaïm;
לד חָדִיד צְבֹעִים, נְבַלָּט.  34 Hadid, Ceboïm, Neballat;
לה לֹד וְאוֹנוֹ, גֵּי הַחֲרָשִׁים.  35 Lod, Ono, la vallée des artisans.
לו וּמִן-הַלְוִיִּם--מַחְלְקוֹת יְהוּדָה, לְבִנְיָמִין.  {פ} 36 Quelques-uns des Lévites demeuraient dans des parties de Juda rattachées à Benjamin.

La Bible - Ezra / Néhémie -
Ezra - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Néhémie - Chapitre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13