תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יואל פרק ג

א והיה אחרי-כן, אשפוך את-רוחי על-כל-בשר, ונבאו, בניכם ובנותיכם; זקניכם, חלמות יחלמון--בחוריכם, חזינות יראו.  ב וגם על-העבדים, ועל-השפחות, בימים ההמה, אשפוך את-רוחי.  ג ונתתי, מופתים, בשמים, ובארץ:  דם ואש, ותימרות עשן.  ד השמש יהפך לחשך, והירח לדם--לפני, בוא יום יהוה, הגדול, והנורא.  ה והיה, כל אשר-יקרא בשם יהוה--ימלט:  כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה, כאשר אמר יהוה, ובשרידים, אשר יהוה קרא.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד