תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג


מלאכי פרק ב

א ועתה, אליכם המצוה הזאת--הכהנים.  ב אם-לא תשמעו ואם-לא תשימו על-לב לתת כבוד לשמי, אמר יהוה צבאות, ושלחתי בכם את-המארה, וארותי את-ברכותיכם; וגם, ארותיה, כי אינכם, שמים על-לב.  ג הנני גער לכם, את-הזרע, וזריתי פרש על-פניכם, פרש חגיכם; ונשא אתכם, אליו.  ד וידעתם--כי שלחתי אליכם, את המצוה הזאת:  להיות בריתי את-לוי, אמר יהוה צבאות.  ה בריתי היתה אתו, החיים והשלום, ואתנם-לו מורא, וייראני; ומפני שמי, נחת הוא.  ו תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא-נמצא בשפתיו; בשלום ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעון.  ז כי-שפתי כהן ישמרו-דעת, ותורה יבקשו מפיהו:  כי מלאך יהוה-צבאות, הוא.  ח ואתם סרתם מן-הדרך, הכשלתם רבים בתורה; שחתם ברית הלוי, אמר יהוה צבאות.  ט וגם-אני נתתי אתכם, נבזים ושפלים--לכל-העם:  כפי, אשר אינכם שמרים את-דרכי, ונשאים פנים, בתורה.  {פ}

י הלוא אב אחד לכלנו, הלוא אל אחד בראנו; מדוע, נבגד איש באחיו--לחלל, ברית אבתינו.  יא בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם:  כי חלל יהודה, קדש יהוה אשר אהב, ובעל, בת-אל נכר.  יב יכרת יהוה לאיש אשר יעשנה, ער וענה, מאהלי, יעקב; ומגיש מנחה, ליהוה צבאות.  {פ}

יג וזאת, שנית תעשו--כסות דמעה את-מזבח יהוה, בכי ואנקה; מאין עוד, פנות אל-המנחה, ולקחת רצון, מידכם.  יד ואמרתם, על-מה:  על כי-יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדתה בה, והיא חברתך, ואשת בריתך.  טו ולא-אחד עשה, ושאר רוח לו, ומה האחד, מבקש זרע אלהים; ונשמרתם, ברוחכם, ובאשת נעוריך, אל-יבגד.  טז כי-שנא שלח, אמר יהוה אלהי ישראל, וכסה חמס על-לבושו, אמר יהוה צבאות; ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגדו.  {פ}

יז הוגעתם יהוה בדבריכם, ואמרתם במה הוגענו:  באמרכם, כל-עשה רע טוב בעיני יהוה ובהם הוא חפץ, או איה, אלהי המשפט.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג