תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - צפניה - הכול
פרק א ב ג


צפניה פרק ג

א הוי מראה, ונגאלה--העיר, היונה.  ב לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר; ביהוה לא בטחה, אל-אלהיה לא קרבה.  ג שריה בקרבה, אריות שאגים; שפטיה זאבי ערב, לא גרמו לבקר.  ד נביאיה, פחזים, אנשי, בגדות; כהניה, חללו-קדש, חמסו, תורה.  ה יהוה צדיק בקרבה, לא יעשה עולה; בבקר בבקר משפטו יתן לאור, לא נעדר, ולא-יודע עול, בשת.  ו הכרתי גוים, נשמו פנותם--החרבתי חוצותם, מבלי עובר; נצדו עריהם מבלי-איש, מאין יושב.  ז אמרתי אך-תיראי אותי, תקחי מוסר, ולא-יכרת מעונה, כל אשר-פקדתי עליה; אכן השכימו השחיתו, כל עלילותם.  ח לכן חכו-לי נאם-יהוה, ליום קומי לעד:  כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי--כי באש קנאתי, תאכל כל-הארץ.  ט כי-אז אהפך אל-עמים, שפה ברורה, לקרא כלם בשם יהוה, לעבדו שכם אחד.  י מעבר, לנהרי-כוש--עתרי, בת-פוצי, יובלון, מנחתי.  יא ביום ההוא, לא תבושי מכל עלילתיך, אשר פשעת, בי:  כי-אז אסיר מקרבך, עליזי גאותך, ולא-תוספי לגבהה עוד, בהר קדשי.  יב והשארתי בקרבך, עם עני ודל; וחסו, בשם יהוה.  יג שארית ישראל לא-יעשו עולה, ולא-ידברו כזב, ולא-ימצא בפיהם, לשון תרמית:  כי-המה ירעו ורבצו, ואין מחריד.  {פ}

יד רני, בת-ציון--הריעו, ישראל; שמחי ועלזי בכל-לב, בת ירושלם.  טו הסיר יהוה משפטיך, פנה איבך; מלך ישראל יהוה בקרבך, לא-תיראי רע עוד.  {פ}

טז ביום ההוא, יאמר לירושלם אל-תיראי:  ציון, אל-ירפו ידיך.  יז יהוה אלהיך בקרבך, גבור יושיע; ישיש עליך בשמחה, יחריש באהבתו--יגיל עליך, ברנה.  יח נוגי ממועד אספתי, ממך היו--משאת עליה, חרפה.  יט הנני עשה את-כל-מעניך, בעת ההיא; והושעתי את-הצלעה, והנדחה אקבץ, ושמתים לתהלה ולשם, בכל-הארץ בשתם.  כ בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם:  כי-אתן אתכם לשם ולתהלה, בכל עמי הארץ, בשובי את-שבותיכם לעיניכם, אמר יהוה.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - צפניה - הכול
פרק א ב ג