תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג


חבקוק פרק ג

א תפלה, לחבקוק הנביא--על, שגינות.  ב יהוה, שמעתי שמעך יראתי--יהוה פעלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע; ברגז, רחם תזכור.  ג אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר-פארן סלה; כסה שמים הודו, ותהלתו מלאה הארץ.  ד ונגה כאור תהיה, קרנים מידו לו; ושם, חביון עזה.  ה לפניו, ילך דבר; ויצא רשף, לרגליו.  ו עמד וימדד ארץ, ראה ויתר גוים, ויתפצצו הררי-עד, שחו גבעות עולם; הליכות עולם, לו.  ז תחת און, ראיתי אהלי כושן; ירגזון, יריעות ארץ מדין.  ח הבנהרים, חרה יהוה--אם בנהרים אפך, אם-בים עברתך:  כי תרכב על-סוסיך, מרכבתיך ישועה.  ט עריה תעור קשתך, שבעות מטות אמר סלה; נהרות, תבקע-ארץ.  י ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר; נתן תהום קולו, רום ידיהו נשא.  יא שמש ירח, עמד זבלה; לאור חציך יהלכו, לנגה ברק חניתך.  יב בזעם, תצעד-ארץ; באף, תדוש גוים.  יג יצאת לישע עמך, לישע את-משיחך; מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד עד-צואר סלה.  {פ}

יד נקבת במטיו ראש פרזו, יסערו להפיצני; עליצתם, כמו-לאכל עני במסתר.  טו דרכת בים, סוסיך; חמר, מים רבים.  טז שמעתי ותרגז בטני, לקול צללו שפתי--יבוא רקב בעצמי, ותחתי ארגז:  אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו.  יז כי-תאנה לא-תפרח, ואין יבול בגפנים--כחש מעשה-זית, ושדמות לא-עשה אכל; גזר ממכלה צאן, ואין בקר ברפתים.  יח ואני, ביהוה אעלוזה:  אגילה, באלהי ישעי.  יט יהוה אדני, חילי, וישם רגלי כאילות, ועל במותי ידרכני; למנצח, בנגינותי.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג