תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג


נחום פרק ב

א הנה על-ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום--חגי יהודה חגיך, שלמי נדריך:  כי לא יוסיף עוד לעבור- לעבר- בך בליעל, כלה נכרת.  ב עלה מפיץ על-פניך, נצור מצורה; צפה-דרך חזק מתנים, אמץ כח מאד.  ג כי שב יהוה את-גאון יעקב, כגאון ישראל:  כי בקקום בקקים, וזמריהם שחתו.  ד מגן גבריהו מאדם, אנשי-חיל מתלעים, באש-פלדת הרכב, ביום הכינו; והברשים, הרעלו.  ה בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקון ברחבות:  מראיהן, כלפידים--כברקים, ירוצצו.  ו יזכר, אדיריו--יכשלו, בהלכותם בהליכתם; ימהרו, חומתה, והכן, הסכך.  ז שערי הנהרות, נפתחו; וההיכל, נמוג.  ח והצב, גלתה העלתה; ואמהתיה, מנהגות כקול יונים, מתפפת, על-לבבהן.  ט ונינוה כברכת-מים, מימי היא; והמה נסים, עמדו עמדו ואין מפנה.  י בזו כסף, בזו זהב; ואין קצה, לתכונה--כבד, מכל כלי חמדה.  יא בוקה ומבוקה, ומבלקה; ולב נמס ופק ברכים, וחלחלה בכל-מתנים, ופני כלם, קבצו פארור.  יב איה מעון אריות, ומרעה הוא לכפרים--אשר הלך אריה לביא שם גור אריה, ואין מחריד.  יג אריה טרף בדי גרותיו, ומחנק ללבאתיו; וימלא-טרף חריו, ומענתיו טרפה.  יד הנני אליך, נאם יהוה צבאות, והבערתי בעשן רכבה, וכפיריך תאכל חרב; והכרתי מארץ טרפך, ולא-ישמע עוד קול מלאככה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג