משנה תורה - ספר טהרה - הלכות כלים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח


הלכות כלים

עניין אלו ההלכות לידע כלים שמקבלין טומאה מכל אלו הטומאות, וכלים שאינן מיטמאין, וכיצד מיטמאין הכלים ומטמאין.  וביאור עניין זה בפרקים אלו.