משנה תורה - ספר אהבה - הלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה, סדר התפילה

בְּשֵׁם ה', אֵל עוֹלָם
(בראשית כא,לג).

אָז לֹא-אֵבוֹשׁ--בְּהַבִּיטִי, אֶל-כָּל-מִצְוֺתֶיךָ
(תהילים קיט,ו).

ספר שני והוא ספר אהבה


הלכותיו שש, וזה הוא סידורן:  הלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה.

הלכות קרית שמע.  מצות עשה אחת, והיא לקרות קרית שמע פעמיים ביום.

הלכות תפילה וברכת כוהנים.  יש בכללן שתי מצוות עשה:  (א) לעבוד את ה' בתפילה בכל יום; (ב) לברך כוהנים את ישראל בכל יום.

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה.  יש בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) להיות תפילין על הראש; (ב) לקושרם על היד; (ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים; (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו; (ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיה לו שני ספרי תורה.

הלכות ציצית.  מצות עשה אחת, והיא לעשות ציצית על כנפי הכסות.

הלכות ברכות.  מצות עשה אחת, והיא לברך את שם הקדוש ברוך הוא אחר אכילה.

הלכות מילה.  מצות עשה אחת, והיא למול את הזכרים ביום השמיני.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, אחת עשרה מצוות עשה.


משנה תורה - ספר אהבה - הלכות קרית שמע, הלכות תפילה וברכת כוהנים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה, סדר התפילה