משנה תורה - ספר טהרה - הלכות פרה אדומה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו


הלכות פרה אדומה

יש בכללן שתי מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) דין פרה אדומה; (ב) דין טומאת מי נידה וטהרתן.  וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו.