משנה תורה - ספר משפטים - הלכות נחלות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא


הלכות נחלות

מצות עשה אחת, והיא דין סדר נחלות.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.