תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג


נחום פרק א

א משא, נינווה--ספר חזון נחום, האלקושי.  ב אל קנוא ונוקם יהוה, נוקם יהוה ובעל חמה; נוקם יהוה לצריו, ונוטר הוא לאויביו.  ג יהוה, ארך אפיים וגדול-כוח, ונקה, לא ינקה; יהוה, בסופה ובשערה דרכו, וענן, אבק רגליו.  ד גוער בים ויבשהו, וכל-הנהרות החריב; אומלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אומלל.  ה הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו; ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל-יושבי בה.  ו לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו; חמתו ניתכה כאש, והצורים ניתצו ממנו.  ז טוב יהוה, למעוז ביום צרה; ויודע, חוסי בו.  ח ובשטף עובר, כלה יעשה מקומה; ואויביו, ירדף-חושך.  ט מה-תחשבון, אל-יהוה--כלה, הוא עושה; לא-תקום פעמיים, צרה.  י כי עד-סירים סבוכים, וכסובאם סבואים; אוכלו--כקש יבש, מלא.  יא ממך יצא, חושב על-יהוה רעה--יועץ, בלייעל.  {ס}

יב כה אמר יהוה, אם-שלמים וכן רבים, וכן נגוזו, ועבר; ועיניתיך--לא אענך, עוד.  יג ועתה, אשבור מוטהו מעלייך; ומוסרותייך, אנתק.  יד וציווה עליך יהוה, לא-ייזרע משמך עוד; מבית אלוהיך אכרית פסל ומסכה, אשים קברך--כי קלותה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - נחום - הכול
פרק א ב ג