משנה תורה - ספר המדע - הלכות תשובה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י


הלכות תשובה

מצות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה', ויתוודה.  וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עימה בגללה, בפרקים אלו.