משנה תורה - ספר זמנים - הלכות שקלים - הכול
פרק א ב ג ד


הלכות שקלים

מצות עשה אחת, והיא ליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.