חיפוש בעברית דרך FreeFind.com

La Bible bilingue Hébreu-Français    

עזרים:
 
 
       

       
ביטויתוצאות החיפוש
מלך*כל דף שכולל "מלך", "מלכה", "מלכת", "מלכות", "מלכים", "מלכי", וכו'
ארץ?*כל דף שכולל "ארצה", "ארצו", "ארצך", "ארצות", וכו', אבל לא "ארץ" בגלל סימן השאלה
השמים הארץכל דף שכולל גם "השמים" וגם "הארץ" בכל מקום בדף בכל סדר; אם אין דף שכולל את כל המילים בביטוי, אז מקבלים כל דף שכולל לפחות אחת מן המילים (ויש הודעה על כך)
השמים OR הארץכל דף שיש לפחות אחת מן המילים בביטוי
השמים AND הארץכל דף שיש כל המילים בביטוי בכל מקום בדף בכל סדר; אם אין דף שכולל את כל המילים, אין תוצאות למרות שיש דפים שכוללים לפחות אחת מן המילים
"השמים הארץ"רק דפים עם הביטוי המדיוק "השמים הארץ" (ולא חשוב אם יש פיסוק בין המילים בביטוי)
]השמים הארץ[גם דפים עם ביטויים עם מעט מילים בין "השמים" ל"הארץ"; למשל, "השמים ואת הארץ" או "השמים, וימחו, מן-הארץ"
}השמים הארץ{גם דפים עם ביטויים עם אפילו יותר מילים בין "השמים" ל"הארץ"
שים לב שהסוגריים  ]--[ או }--{  אינם בכיוון הרגיל בעברית!

Recherche par FreeFind

יש לך שאלה או הערה?